Mesto Trnava

VZN č. 514, o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 514
Dátum zverejnenia: 3.5.2019 14:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.7.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?