Mesto Trnava

VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch

Číslo VZN: 515
Dátum zverejnenia: 3.5.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?