Mesto Trnava

VZN č.516, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia

Číslo VZN: 516
Dátum zverejnenia: 3.5.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 3.5.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?