Podnikateľ

Vianočné trhy 2016

Tlačivá k podujatiu Vianočné trhy 2016
25. novembra - 31. decembra 2016

 

  • Žiadosť k účasti počas VT 2015 
    Termín podania prihlášok:
    -  pre prihlášky k účasti na predaji občerstvenia do 31. 8. 2016
    -  pre prihlášky k účasti na predaji ostatného sortimentu
        s výnimkou občerstvenia do 15. 10. 2016

Bližšie informácie poskytne spoločnosť MEDIAFLASH na stránke www.vianocnatrnava.sk.

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?