City of Trnava

City Council

Council of the City of Trnava consists of 31 representatives elected in direct elections by residents to serve four-year terms. The city council usually convenes once every two months. Its main duty is to prepare and approve municipal legislation, so-called generally binding regulations or ordinances. The city council is also responsible for approving the city budget, the closing account of the city, and the land use plan, as well as for managing the city’s assets.


Members of Trnava City Council elected for the term 2018 - 2022

  Ward No. 1: Central Trnava
  (Old town, Špíglsál)
 

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
adresa: Hornopotočná 19A, Trnava
mobil: -
e-mail: katarina.durkova@trnava.sk

Mgr. Marek Neštický
adresa: Čajkovského 12, Trnava
mobil:
e-mail: marek.nesticky@trnava.sk

Ladislav Beňo
adresa: Dolnopotočná 3, Trnava
mobil: 0944 263 604
e-mail: ladislav.beno@trnava.sk

Ing. Juraj Novota
adresa: Halenárska ulica 36, Trnava
mobil: 0903 770 530
e-mail: juraj.novota@trnava.sk

Bc. Marcel Krajčo
adresa: Hlavná 36, Trnava
mobil: 0917 860 923
e-mail: marcel.krajco@trnava.sk

  Ward No. 2: Trnava - West
 
(Prednádražie)
 

RNDr. Gabriela Cabanová
adresa: Šafárikova 12, Trnava
mobil: -
e-mail: gabriela.cabanova@trnava.sk

Mgr. Tibor Pekarčík
adresa: Leoša Janáčka 56, Trnava
mobil: 0918 800 337
e-mail: tibor.pekarcik@trnava.sk

Mgr. Martin Uhlík
adresa: Čajkovského 29, Trnava
mobil: 0907 634 333
e-mail: martin.uhlik@trnava.sk

Mgr. Matej Lančarič
adresa: Mozartova 12, Trnava
mobil: 0908 544 973
e-mail: matej.lancaric@trnava.sk

Ing. Peter Šujan
adresa: Botanická 29, Trnava
mobil: 0904 107 108
e-mail: peter.sujan@trnava.sk

Ing. Andrej Farkaš
adresa: Čajkovského 42, Trnava
mobil: 0908 474 756
e-mail: andrej.farkas@trnava.sk

  Ward No. 3: Trnava – North
  (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

Ing. Vladimír Ekhardt
adresa: Jánošíkova 29, Trnava
mobil:
e-mail: vladimir.ekhardt@trnava.sk

Juraj Fuzák
adresa: Stavebná 9, Trnava
mobil: 0915 391 915
e-mail: juraj.fuzak@trnava.sk

Emanuel Gronský
adresa: Ustianska 56, Trnava
mobil: 0908 140 322
e-mail: emanuel.gronsky@trnava.sk

MUDr. Branislav Kramár
adresa: Pekná ulica 10, Trnava
mobil: 0903 847 311
e-mail: branislav.kramar@trnava.sk

MUDr. Štefan Krištofík, MPH
adresa: Andreja Hlinku 11, Trnava
mobil: 0908 999 880
e-mail: stefan.kristofik@trnava.sk

Ing. Richard Sládek
adresa: Na hlinách 27, Trnava
mobil: 0908 119 007
e-mail: richard.sladek@trnava.sk

Mgr. Eduard Guniš
adresa: Francisciho 11, Trnava
mobil: 0944 257 813
e-mail: eduard.gunis@trnava.sk

  Ward No. 4: Trnava – East
  (Družba, Hlboká, Vozovka)

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
adresa: Tehelná 29, Trnava
telefón: 0907 606 766
e-mail: eva.nemcovska@trnava.sk

PhDr. Šimon Štefunko
adresa: Hattalova 3, Trnava
mobil: 0904 167 175
e-mail: simon.stefunko@trnava.sk

Ing. Dušan Zaťko
adresa: Juraja Slottu 6, Trnava
mobil: 0905 890 133
e-mail: dusan.zatko@trnava.sk

Mgr. Ľubica Horváthová
adresa: V. Clementisa 53, Trnava
mobil: 0908 754 731
e-mail: lubica.horvathova@trnava.sk

Mgr. Ondrej Štefánik
adresa: Jána Bottu 29F
mobil:
e-mail: ondrej.stefanik@trnava.sk

Mgr. Ing. Marián Galbavý
adresa: Tehelná 6, Trnava
mobil: 0949 765 432
e-mail: marian.galbavy@trnava.sk

Mgr. Ľuboš Kollár
adresa: Legionárska ulica 6, Trnava
mobil: -
e-mail: lubos.kollar@trnava.sk

  Ward No. 5 Trnava – South
  (Linčianska, Tulipán)

Mgr. Rastislav Mráz
adresa: Šípová ulica 7
mobil: 0905 186 719
e-mail: rastislav.mraz@trnava.sk

Mgr. Tatiana Vavrová
adresa: Ulica gen. Goliána 29, Trnava
mobil: 0904 003 702
e-mail: tatiana.vavrova@trnava.sk

Mgr. Stanislav Hric
adresa: Markovičova 40, Trnava
mobil: -
e-mail: stanislav.hric@trnava.sk

Adam Peciar
adresa: Ulica Gábora Steinera 1, Trnava
mobil: 0908 311 757
e-mail: adam.peciar@trnava.sk

Mgr. Magdaléna Eliášová
adresa:  A. Kubinu 28, Trnava
mobil: 0907 330 110
e-mail: magdalena.eliasova@trnava.sk

  Ward No. 6 Trnava
 
(Modranka)

Juraj Šarmír
adresa:  Bosniacka 28, Trnava
mobil: 0915 800 940
e-mail: juraj.sarmir@trnava.sk 

 

 
Newsletter registration