Mesto Trnava

11. januára sa otvorí väčšina škôlok a školských klubov detí, nie o všetky bol v tomto období záujem

Mesto Trnava ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vykonalo medzi rodičmi prieskum záujmu o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, resp. v školskom klube detí po zimných prázdninách. Na základe spätnej väzby zákonných zástupcov detí v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 11. januára 2021 obnoví prevádzka vo všetkých materských školách okrem nasledovných:  

  • MŠ Ľudová 27,
  • MŠ Murgašova 13,
  • MŠ Okružná 19,
  • MŠ Okružná 27.

V uvedených štyroch materských školách bol záujem veľmi nízky. Niektoré z otvorených škôlok, ktoré patria pod spoločnú základnú školu, sa spoja, rodičia budú informovaní zo strany MŠ. Škôlky budú otvorené v štandardných časoch, Mesto Trnava riaditeľom vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúča znížiť počet detí v triede na pätnásť.  

Školské kluby detí budú obnovené takmer na všetkých školách okrem základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva 15 a ZŠ na Atómovej 1, kde bol záujem zo strany rodičov takmer nulový. Prevádzkový čas ŠKD je od 6.30 do 15.30 hod., počet žiakov v skupine je ministerstvom stanovený na päť.

Samospráva pripomína, že prevádzka MŠ a ŠKD je počas aktuálnych preventívnych opatrení obnovená na základe rozhodnutia ministra školstva len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im povaha ich práce neumožňuje vykonávať prácu z domu. V prípade, ak jeden zo zákonných zástupcov nespĺňa túto podmienku, nemôže dieťa v tomto období materskú školu alebo školský klub navštevovať.

8.1.2021 18:35

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?