Mesto Trnava

Adventné trhy budú podľa vyhlášky pre kompletne zaočkovaných i tých, čo prekonali COVID

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vo štvrtok 18. novembra 2021 vo večerných hodinách vyhlášku č. 258/2021, na základe ktorej dochádza k úprave pravidiel pre návštevníkov adventných trhov v Trnave.
Okrem včera avizovaných kompletne zaočkovaných ľudí budú mať vstup umožnený aj tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami.

Adventné trhy budú otvorené od 1. do 22. decembra 2021 medzi 12.00 a 21.00 h na Trojičnom námestí. Ich kapacita bude obmedzená na sto osôb. Vstupy aj výstupy do zóny s 21 predajnými stánkami budú kontrolované. Vstup je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, bude platiť zákaz podávania rúk.


Vianočné stánky (fialová farba) budú tvoriť uzavretú zónu s kontrolovaným vstupom.

Podľa vyhlášky sa za kompletne očkovanú osobu považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 2 rokov veku, alebo
e) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste do 15. novembra 2021.

„Snažíme sa nájsť najlepšiu možnú verziu, ako Trnavčanom spríjemniť advent vianočnými trhmi a zároveň dodržať všetky platné nariadenia v tejto zložitej epidemiologickej situácii. Verejnosť prosíme o pochopenie a rešpektovanie stanovených pravidiel a návštevníkov adventných trhov o zodpovednosť,“ hovorí Zuzana Bodišová, vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave.


Na Trojičnom námestí už pribúdajú vianočné stánky.

Foto: Petra Vráblová

19.11.2021 11:11

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová