Mesto Trnava

Aj Trnava sa zúčastňuje diskusie o podpore rozvoja miest a regiónov Slovenska

Prednostka mestského úradu Trnava a expertka na problematiku eurofondov, Katarína Koncošová sa vo štvrtok 7. decembra 2023 zúčastnila rokovania Únie miest Slovenska s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o nastavení spolupráce pri podpore slovenských miest a regiónov. 

Prednostka MsÚ Trnava a minister MIRRI Richard Raši

Hlavnou témou rokovania bola diskusia o pripravenosti územia na nové programové obdobie, otvorené problémy v administratívnych procesoch a časové ohrozenie investičných zámerov územia z dôvodu zdĺhavého verejného obstarávania.

                                                                                                                                                       

Viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček, viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno Béla Keszegh a expertka na problematiku eurofondov Katarína Koncošová z mesta Trnava                                                                                                                                                       

„Našim nástupom na ministerstvo sa začína nová éra komunikácie štátu so samosprávami. Budeme pre nich partnerom. Zároveň sme už spustili takzvanú eurofondovú revolúciu, aby sme zjednodušili čerpanie európskych peňazí, verejné obstarávania a aby sme čo najskôr vyrovnali regionálne rozdiely, ktoré Slovensko trápia.“ Povedal Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Richard Raši.

                                                                                                                           

Za problematické označili v diskusii aj pomalý a nekoordinovaný postup rezortov pri vyhlasovaní výziev pre integrované územné investície, či problémy v informatizácii samospráv. Po diskusii s ministrom Richardom Rašim sa očakáva reálny pokrok v čerpaní prostriedkov z nového programového obdobia.Vedenie rezortu na záver stretnutia informovalo zástupcov ÚMS o pláne pravidelne navštevovať mestá, aby mali čo najviac informácii o dianí a situácii v území.  Rovnako ponúklo otvorené dvere pre rokovanie o všetkých témach v gescii rezortu, ktoré potrebujú mestá riešiť. 

8.12.2023 14:17

Komentárov: 0