Mesto Trnava

Ako dopadol prieskum verejnej mienky k obnove vnútrobloku na Okružnej?

Začiatkom februára sme prostredníctvom dotazníkov v elektronickej i tlačenej forme zbierali pripomienky a návrhy občanov k revitalizácii vnútrobloku na Okružnej ulici č. 7 – 17. Obyvatelia tejto lokality mali možnosť prísť vyjadriť svoj názor aj osobne na verejné stretnutie. Na základe získaných podnetov vypracoval odbor územného rozvoja a kon­cepcií Mestského úradu v Trnave odporúčania do zadania verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu.

Záverečnú správu z prieskumu verejnej mienky si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Nájdete v nej vyhodnotenie dotazníkov, závery z verejného stretnutia i termínovník s ďalším postupom.

V skratke možno povedať, že občania si želajú ponechať dvoru jeho oddychovo-rekreačný charakter, pričom im prioritne záleží na zachovaní zelene. Majú záujem aj o hracie prvky pre deti a taktiež cvičebné stroje pre dospelých. Ich predstava je zmodernizovať prostredie a prvky v ňom, doplniť mobiliár (z pevných materiálov odolných voči vandalizmu), opraviť povrch chodníkov a vytvoriť i priestor na športové aktivity. Na dvore by malo byť zakázané venčenie psov, ktoré bude umožnené na vyhradených plochách alebo po vonkajšom obvode dvoru.

Medzi návrhmi a požiadavkami sa často objavovala téma parkovania, ktoré je v tejto časti problematické. Projekt revitalizácie dvora je vzhľadom na určené hranice primárne zameraný na riešenie plochy zelene a nie na koncepčné riešenie parkovania. Túto problematiku strategicky rieši Koncepcia rozvoja statickej dopravy, ktorú momentálne trnavská samospráva pripravuje.

8.3.2017 9:11

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová