Mesto Trnava

Ako má vyzerať dvor č. 1 na Zátvore? Vyjadrite sa v dotazníku

V rámci zapájania občanov do participatívneho plánovania sme vo štvrtok 24. januára 2017 usporiadali verejné stretnutie k pripravovanej obnove dvora č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8.
Predmetom stretnutia bolo jednak oboznámiť obyvateľov tejto lokality s plánovanou obnovou okolitých dvorov č. 2 a 3, na ktoré je už v súčasnosti spracovaná projektová dokumentácia a budú sa v blízkej dobe revitalizovať, ale predovšetkým nadviazať s nimi rozhovor o tom, ako by po novom mal vyzerať dvor č. 1.


Tri dvory na Zátvore

Mestská samospráva vytvára priestor na „podnety zdola“, teda pripomienky od občanov, aby mohli priamo ovplyvňovať podobu prostredia, v ktorom žijú. S týmto cieľom sme nedávno organizovali aj verejné stretnutie k obnove Parku Janka Kráľa a zajtra, 2. februára o 17.30 h sa bude konať i stretnutie k obnove vnútrobloku na Okružnej, na ktoré srdečne pozývame jej obyvateľov i širokú verejnosť.

Prítomní sa na stretnutí k úprave dvoru č. 1 na Zátvore vyjadrili, čo ich v danej lokalite trápi a čo by potrebovali zmeniť. Medzi najpálčivejšie problémy patrili nočný hluk a znečisťovanie prostredia cigaretovými ohorkami z neďalekého pohostinstva, nedostatočný odvoz odpadkov či parkovanie v tejto časti. Zástupcovia Mesta priblížili riešenia, od ktorých si samospráva sľubuje zníženie počtu áut a zlepšenie parkovacích podmienok na sídliskách (veľkokapacitné garáže, parkovacia politika a využívanie cyklotrás a cyklistickej dopravy).

K dispozícii boli mapky lokality, do ktorých mohli účastníci stretnutia zakresľovať, čo by si na tomto území predstavovali. Vyskytli sa názory, že dvor č. 1 by mal mať parkovo-rekreačnú funkciu, uvažovalo sa o vodnom prvku, napr. pitnej fontánke alebo osviežovačoch vzduchu (vodné hmly, brodiská), ale aj o ľadovej ploche či umelom ľade v priestoroch basketbalového ihriska. Iná časť navrhovala umiestniť do tohto priestoru detské ihrisko alebo aspoň 2 – 3 herné prvky pre deti. Keďže miestne deti rady využívajú dvor na jazdenie na bicykli dokola, nie je žiaduce vytvárať tu ďalšie spevnené plochy.


Súčasný stav (foto: Google Streetview)

Venovali sme sa aj téme psíčkarov, z čoho vyplývajú aj nápady pre kryté pieskovisko, ktoré by sa na noc zakrývalo pred mačkami, okrem neho by si obyvatelia želali i trávnik bez ohorkov a psích exkrementov, kde sa dá príjemne posedieť.

Návštevníci stretnutia sa zhodli na tom, že prioritami pri obnove tejto lokality by malo byť zachovanie čo najväčšej zelenej plochy a doplnenie vegetácie. Tá by ich zároveň chránila v letných horúčavách pred slnkom, keďže časť územia je na výslní po celý deň. Na severnej strane sa preto uvažovalo o doplnení stromov, pergol či prvkov porastených popínavou zeleňou a tiež o markízach a slnečníkoch nad detským ihriskom.

Ak by mali na tomto mieste vznikať ploty, skupina občanov na stretnutí sa prikláňala skôr k živým plotom. Keďže tento dvor je hlavným zberným ťahom pre peších smerom z Poštovej a priľahlých ulíc do blízkeho hypermarketu, obyvatelia navrhujú, aby bol mobiliár v tejto časti vyrobený z pevných a masívnych materiálov odolných voči vandalizmu.

Medzi ďalšie zaujímavé nápady patrilo vytvorenie Klubu priateľov dvora. č 1, v rámci ktorého by sa záujemcovia starali o tento priestor, monitorovali ho a organizovali brigády. Ďalej by ocenili altány, húsenkovú dráhu pre deti, piknikové sedenia, viac stromov, úpravu trávnikov a tiež doplnenie kríkov v ostrovčeku medzi parkovacími plochami na Veternej ulici, kde už v minulosti boli. Odznel aj návrh umiestniť odpadkové koše pred vchodové dvere, no tento postup už obyvatelia pred časom skúšali a v praxi sa neosvedčil. Zároveň občania na stretnutí vyslovili prianie, aby v rámci revitalizácie nebolo riešený iba vnútorný dvor, ale i celý trojuholníkový cíp smerom na Veternú ulicu.

K plánovanej revitalizácii dvoru č. 1 sa môžete vyjadriť aj vy prostredníctvom online dotazníka, ktorý môžete vyplniť a odoslať do nedele 5. februára 2017. Dotazník v tlačenej forme sme v pondelok 30. januára distribuovali do dotknutých domácností, po vyplnení ich môžu obyvatelia Veternej č. 19 – 24 a Poštovej č. 2 – 8 vhodiť do krabíc, ktoré sú umiestnené vo vchodoch bytoviek.
Všetky pripomienky z verejného stretnutia i spätná väzba z dotazníka budú zapracované do zadania verejného obstarávania na spracovateľov projektovej dokumentácie (t. j. architektov), z ktorej vyjde finálny návrh obnovy tohto priestoru.

Prezentácia k plánovanej obnove obytného súboru Zátvor
(súbor formátu PDF, veľkosť 6,49 MB)


Plán obnovy dvora č. 2Plán obnovy dvora č. 3

Lokalita

GPS:
N 48.38890966096423 / E 17.600221934484807

1.2.2017 13:32

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová