Mesto Trnava

Ako postupovať pri zmene EČV na parkovacej karte cez webovú aplikáciu DataMesta

Na pravidelné či dlhodobé parkovanie v Trnave je výhodné zakúpiť si parkovaciu kartu. Najvýhodnejšia je pre občanov Trnavy, ktorí sú rezidentmi* regulovaných zónza parkovaciu kartu na prvé auto na byt v ich rezidentskej zóne zaplatia iba jedno euro na rok. Trnavčania sú zvýhodnení aj v prípade celomestských kariet. Žiadateľ s trvalým pobytom v Trnave za kartu TRNAVČAN, s ktorou môže rok parkovať v celom meste, zaplatí 400 eur, ostatných stojí možnosť parkovania vo všetkých spoplatnených zónach v meste 600 eur na rok.

Parkovacie karty sa viažu na osobu vodiča a sú neprenosné. V praxi však môže nastať situácia, že vodič potrebuje na krátku dobu parkovať v spoplatnenej zóne s iným vozidlom, prípadne si kúpi nové auto, a parkovaciu kartu má stále platnú. Ako postupovať, keď potrebujete dočasne alebo natrvalo zmeniť evidenčné číslo vozidla, na ktoré máte kartu vydanú?

Je to jednoduché – o zmenu údajov na parkovacej karte sa dá požiadať online cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk. Po prihlásení sa do sekcie Moja zóna zvoľte vľavo hore možnosť Parkovacie karty. Pri danej karte rozkliknite tri bodky a vyberte buď Dočasnú zmenu EČV alebo Zmenu údajov.
 

Dočasná zmena EČV:

Evidenčné číslo vozidla na vydanej parkovacej karte bude zmenené počas 14 kalendárnych dní, potom sa automaticky prepíše na pôvodné EČV (pokiaľ tak sami nespravíte skôr).    
Počas platnosti parkovacej karty je možné dvakrát bezplatne požiadať o dočasnú zmenu EČV. Nie je  pri tom potrebné preukázať právny vzťah k dočasne používanému vozidlu.
Po dvoch bezplatných dočasných zmenách EČV je tento úkon spoplatnený čiastkou 5 eur.

Zmena údajov:

Touto voľbou požiadate o úpravu údajov, ktoré ste uviedli pri žiadosti o vydanie parkovacej karty. Ak ide o zmenu EČV (príp. zmenu adresy trvalého pobytu v rámci tej istej zóny), vaša karta je naďalej platná. O takejto zmene je držiteľ parkovacej karty povinný informovať mesto do 30 kalendárnych dní a doložiť doklady preukazujúce zmenu.

*Rezidentom zóny je občan s trvalým pobytom v danej zóne, príp. s prechodným pobytom v zóne a trvalým pobytom inde v Trnave.

23.6.2022 17:20

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová