Mesto Trnava

Analytická časť plánu udržateľnej mobility sa bude prerokovávať na verejnej diskusii

Mesto Trnava pozýva záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti na verejné stretnutie v stredu 5. augusta 2020 o 15.00 hod., ktorého cieľom bude prerokovanie analytickej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (MFO).
Diskusia sa bude konať v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1).


Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF:

PUM TT MFO - ANALÝZY (koncept)textová časť

PUM TT MFO - ANALÝZY - (koncept) Príloha 01 Dostupnosť zastávok VHD
PUM TT MFO - ANALÝZY (koncept) Príloha 02 Dostupnosť centra vozidlom

Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

30.7.2020 13:23

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová