Mesto Trnava

Architekt netradične predstaví priemyselné dedičstvo Trnavy

Pozrite sa na továrne a fabriky v Trnave trochu inak. Väčšina z nás ich totiž vníma ako bežnú súčasť mesta či okolia. Skrývajú však oveľa viac. O ich histórii a architektúre sa dozviete viac vďaka online prednáške Trnavské priemyselné dedičstvo 2D – slovom a písmom.
Objavovať a obdivovať priemyselné dedičstvo Trnavy môžete aj z pohodlia domova. Architekt Miroslav Beňák, ktorý s Čiernymi dierami spravil mapu technických pamiatok Trnavy a spolu s Regiónom Trnava robí každé leto cykloprehliadky, vám v utorok 19. mája o 18.00 hod. priblíži v online prednáške Trnavské automobilové závody (TAZ), teda bývalé Coburgove závody, cukrovar, ŽOS a mnohé ďalšie objekty.
 
 
„Prednáška, ktorú organizuje Malý Berlín, bude trochu netradičná. Nebude sa venovať priemyselným objektom priamo, ale cez knihy, ktoré o nich vychádzali. Budú to rôzne výročné knihy, ročenky, produktové katalógy, ale aj archívne plány, ktoré sú veľmi špecifickou formou priemyselného dedičstva. Obsahujú nielen informácie o fungovaní podnikov, ale majú aj svoje grafické kvality. Vypovedajú totiž o dobovom dizajne a jeho prepojení so samotným smerovaním výroby. Navyše, majú aj akýsi komunitný rozmer,“ vysvetľuje architekt Miroslav Beňák.
 
Niektoré z nich je možné navštíviť, napríklad uličkami TAZ-ky sa môžete poprechádzať. Väčšina z nich je však verejnosti neprístupná aj za bežných okolností. Preto vám ich architekt predstaví z pohodlia domova. „Priemyselné objekty ma sprevádzali v podstate od mala a nielen tie trnavské. Otec jazdil s kamiónom a ako malého ma brával so sebou do viacerých areálov či továrenských hál. Stará mama a mama zasa pracovali v Chemolaku, takže v knižnici sa samozrejme nachádzali aj rôzne výročné knižky, ktoré som si rád listoval. Záujem o priemyselnú architektúru ako takú sa u mňa vzbudil až počas štúdia na Fakulte architektúry vďaka docentke Eve Kráľovej, ktorá je odborníčka v tejto oblasti. Intenzívne a aj výskumne sa však tomu venujem posledných 5 rokov,“ spomína si na svoje začiatky Miroslav Beňák.
 
Patrí tak medzi architektov, ktorí sa významným spôsobom snažia širokej verejnosti priblížiť hodnotu dedičstva industriálnych stavieb nielen v Trnave. Za tie roky cíti značný posun v zmýšľaní ľudí. „Pamätám si obdobia ešte na Fakulte architektúry, keď sa priemyselnému dedičstvu venovalo tak možno 10 študentov v jednom ročníku. Plus zopár odborníkov a nadšencov, ktorí sa tomu venujú prakticky dodnes. Nie to ešte verejnosť. Dnes sa o priemyselné dedičstvo zaujíma naozaj veľa ľudí a v podstate aj laická verejnosť si začína uvedomovať hodnoty týchto objektov,“ dodáva na záver.
 
Link na online prednášku
 
Viac informácií o ďalších online podujatiach, nájdete na stránke Malý Berlín.
 


TS a foto: Trnava Tourism, Malý Berlín, Miroslav Beňák

18.5.2020 12:55

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?