Mesto Trnava

Architektonická štúdia predstaví novú podobu ihriska na Teodora Tekela a Juraja Slottu

Mesto Trnava pripravuje revitalizáciu športového ihriska na Ulici Teodora Tekela a Ulici Juraja Slottu. K projektu je vypracovaná architektonická štúdia, ktorú verejnosti predstavíme v utorok 17.  januára 2023 o 18.00 h. Verejné stretnutie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Denného centra seniorov v budove Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa 51. Prítomní budú projektanti a odborní zamestnanci mestského úradu.  


Lokalita ihriska

Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je už zastaralé. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na viacero druhov športov – napríklad na rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o workoutové prvky a plochu na petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tu však nájdu všetky vekové kategórie.


Pôvodný stav

V rámci projektu budú zrekonštruované aj prístupové chodníky z vodopriepustných povrchov. Ihrisko bude oplotené a kvôli bezpečnosti areálu bude v území riešená aj príprava na kamerový systém. Okolie ihriska bude doplnené stojanmi na bicykle, lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi. Celková rozloha riešeného územia je 1 875 m2.


Takto by malo ihrisko a jeho okolie vyzerať po obnove

12.1.2023 10:40

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah