Mesto Trnava

Budúcich prvákov čaká zápis do základných škôl

Zápis prvákov do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava sa uskutoční vo štvrtok 4. a v piatok 5. apríla 2024 od 10.00 do 18.00 h priamo v priestoroch základných škôl.
 
Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak si jeho zákonný zástupca nevyberie inú školu a riaditeľ vybranej školy ho príjme na plnenie povinnej školskej dochádzky.  
 
Žiadosť k zápisu musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšilo vek 6 rokov. Do prvého ročníka musí byť dieťa prihlásené aj v prípade, že v školskom roku 2023/2024 pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a zápis do základnej školy absolvovalo už v roku 2023. Na zápis musia prísť spolu s dieťaťom obaja rodičia.
 
Bližšie podrobnosti o zápisoch budú zverejnené na webe každej základnej školy.
 
Podrobné kontaktné informácie o základných školách nájdete tu.
 
Ilustračné foto: Freepik

19.3.2024 14:31

Komentárov: 0