Mesto Trnava

Časť Špačinskej bude počas výmeny povrchu vozovky dočasne jednosmerná

Špačinská cesta v časti od križovatky s Rybníkovou, Bučianskou a Hlbokou po križovatku s Okružnou a Murgašovou bude od 21. novembra do 21. decembra 2022 čiastočne uzavretá a na tomto úseku bude platiť dočasná zmena organizácie dopravy. Dôvodom je oprava povrchu vozovky.  

Na zhruba 350-metrovom úseku dôjde k nasledovným dočasným zmenám:

  • Bude sa jazdiť iba v jednom smere (von z mesta) od križovatky Rybníková/Hlboká/Bučianska/Špačinská.
  • Okružná ulica bude jednosmerná od Špačinskej po Oblúkovú (v tomto smere).
  • Jaderná ulica bude od Špačinskej dočasne uzavretá a zároveň bude vyznačená ako slepá ulica z Oblúkovej (s možnosťou dopravnej obsluhy).

Vodiči budú môcť využiť päť obchádzkových trás, ktoré budú vyznačené dopravným značením:
1.  Sibírska – Poštová – Olympijská – Veterná – Bučianska,
2.  Saleziánska – Veterná – Bučianska,
3.  Na Hlinách – Oblúková – Bučianska,
4.  Sibírska – Parašutistov – Olympijská – Veterná – Bučianska,
5.  Okružná – Oblúková – Bučianska.

Vyznačenie dopravnej situácie počas stavebných prác:


Obrázok sa po kliknutí otvorí vo veľkom rozlíšení vo formáte PDF (1,62 MB)

Oprava vozovky časti Špačinskej cesty je ďalším krokom na zlepšenie stavu komunikácií v tejto lokalite. Nedávno sa opravili radiace pruhy na križovatke s Bučianskou vrátane betonáže nájazdov, ktorá eliminuje vlnenie asfaltobetónu spôsobené brzdením radiacich sa vozidiel. Okrem toho mesto dobudovalo nové chodníky aj na strane náprotivnej k cyklochodníku.

Trnavská samospráva prosí verejnosť o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, pokynov stavby a neparkovanie v priestore vymedzenom na stavebné práce. Vopred ďakujeme za pochopenie a tolerantnosť počas výstavby a s ňou spojených dočasných nevyhnutných obmedzení.


Na strane oproti cyklotrase je nový chodník (foto: Anna Tamajková)

16.11.2022 12:25

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová