Mesto Trnava

Časť ulice A. Žarnova pri nemocnici sa stane od 31. mája pre autá neprejazdná

Mesto Trnava, v záujme upokojenia intenzity dopravy v okolí nemocnice, vyhovie žiadosti Fakultnej nemocnice Trnava a dopravného inšpektorátu policajného zboru v Trnave a zmení dopravný režim na ulici Andreja Žarnova. Komplikovaná dopravná situácia pri vjazde do nemocnice sa tak stane minulosťou. 
 
ulica A. Žarnova pri nemocnici
Časť ulice A. Žarnova zostane zaslepená.
 
Fakultná nemocnica v Trnave v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom oslovili mesto Trnava so žiadosťou o obmedzenie prejazdu automobilov, ktoré ulicu využívajú najmä na skrátenie trasy a ktorých cesta nekončí v nemocnici. Zastavením dopravy na úseku dlhom približne 50 metrov dôjde k zníženiu jej intenzity v okolí vjazdu do areálu zdravotníckeho zariadenia, k upokojeniu dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti pre všetkých účastníkov premávky na tomto frekventovanom úseku. Bariéru pre autá budú tvoriť mobilné kvetináče so vzrastlou zeleňou a niekoľko lavičiek, ktoré pretransformujú tento verejný priestor na pokojnejšiu zónu. Oživia ho kríky a stromy ako jasene, javory či muchovníky.
 
mobilná zeleň na A. Žarnova
plán umiestnenia mobilnej zelene
 
Nemocnici zmena v organizácii dopravy pomôže. „Dopravná situácia na ulici Andreja Žarnova si vyžaduje určité obmedzenia. Nemocnica žiada na tejto ulici obmedzenia z dôvodu, že chceme vyriešiť problém s prístupom sanitiek k nám. Ďalším dôvodom je bezpečnosť pacientov, ktorí prechádzajú z areálu nemocnice do Pavilón chirurgických disciplín,“ uviedol riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta.
 
Zmena spočíva v zaslepení ulice Andreja Žarnova v úseku južne od vjazdu do nemocnice po Záhradnícku ulicu. Záhradníckou ulicou (prvý vjazd od kruhového objazdu na ulicu Tamaškovičova) sa bude možné dostať iba k južnej vetve ulice Andreja Žarnova. Pre vjazd do nemocnice bude slúžiť druhý vjazd na Žarnovu ulicu, vedúci okolo urgentného príjmu, pričom tento vjazd bude slúžiť aj vozidlám smerujúcim na ulicu Kollárova. 
 
mapka zaslepenia ulice na A. Žarnova

25.5.2023 9:40

Komentárov: 0