Mesto Trnava

Cez webovú aplikáciu DataMesta môžete požiadať o parkovaciu kartu

Vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk pribudla nová funkcia, ktorá zaregistrovaným používateľom umožňuje elektronicky požiadať o vydanie parkovacej karty.  

Ako požiadať o parkovaciu kartu v aplikácii DataMesta 

 1. Po prihlásení na stránke datamesta.trnava.sk kliknite vľavo v menu na Hlavná ponuka a vyberte Parkovacie karty
 2. Zvoľte Žiadosť o vydanie karty.
 3. Vyberte kategóriu:
  1. Rezident zóny (ak máte trvalý pobyt v spoplatnenej zóne, príp. prechodný pobyt v spoplatnenej zóne a trvalý pobyt inde v Trnave) alebo  
  2. Rezident mesta alebo návštevník (rezidentmi mesta sú obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave, návštevníkmi sú všetci ostatní). 
 4. Vyplňte údaje o vozidle, na ktoré žiadate parkovaciu kartu vydať. 
 5. Priložte potrebné dokumenty (ich sken alebo fotografiu). 
 6. Po kliknutí na šípku doprava sa dostanete do ďalšej časti formuláru, kde si vyberiete typ karty.  
 7. Po odoslaní žiadosti vaše vložené údaje a dokumenty overíme v našom informačnom systéme. Po ich schválení vás budeme informovať o tom, že vaša žiadosť bola vybavená. Novo vydaná parkovacia karta vám bude platiť od 1. augusta 2021. 


Parkovacie karty budú od 1. augusta v súvislosti so štartom regulácie statickej dopravy už iba elektronické, nebudú sa umiestňovať do vozidla. Mestská polícia mesta Trnavy bude ich platnosť overovať v online databáze. 

Vybaviť si parkovaciu kartu sa najviac oplatí vodičom, ktorí parkujú v spoplatnenej zóne opakovane a dlhodobo. Pokiaľ v danej lokalite bývajú a majú v nej aj trvalý pobyt (prípadne prechodný s tým, že sú zároveň na trvalý pobyt prihlásení na inom mieste v Trnave), teda sú rezidentmi tejto zóny, majú nárok na najvýhodnejší typ karty s názvom REZIDENT ZÓNY. Na prvé auto v domácnosti ich bude karta stáť iba jedno euro na rok, na druhé 99 eur. Za tretie vozidlo zaplatia 300 eur, teda rovnakú čiastku ako ľudia s trvalým pobytom na inom mieste v Trnave.

Na porovnanie, žiadateľa bez trvalého pobytu v meste bude karta zóny stáť 400 eur. Podrobnosti o jednotlivých parkovacích kartách upresňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava.  

Nová aplikácia DataMesta pomôže okrem pohodlného vybavenia parkovacej karty aj tým, ktorí budú chcieť uhradiť parkovné za krátkodobé státie v spoplatnenej oblasti. Od 1. augusta 2021 pribudne možnosť úhrady parkovacieho lístka, ktorá bude oproti ostatným (SMS správe a parkovaciemu automatu) finančne najvýhodnejšia.

8.7.2021 12:45

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová