Mesto Trnava

Chcete podporiť skvelý projekt? Vyhlasujeme výzvu na sponzoring miniTrnavy

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu na predloženie sponzorských ponúk k projektu miniTrnava. Jej predmetom je poskytnutie sponzorstva na zabezpečenie realizácie projektu mesta detí, ktorý sa bude konať od 6. do 22. júla 2022 na Mestskom zimnom štadióne.

V prípade záujmu o predloženie sponzorskej ponuky je potrebné vyplniť formulár sponzorskej ponuky.

Ponuku je možné doručiť:

  • poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava,
  • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, Trnava alebo
  • e-mailom na adresu mini@trnava.sk s predmetom správy Sponzoring – miniTrnava.


Lehota na predloženie sponzorskej ponuky je najneskôr do 24. júna 2022 do 12.00 hod.

Výzva na predloženie sponzorských ponúk

Sponzorská ponuka

 Viac informácií o meste detí, úspešnom projekte, ktorý trnavská samospráva organizuje od roku 2017, nájdete na mini.trnava.sk.


Bránami miniTrnavy prešli v predošlých ročníkoch stovky detí denne.

 

Foto: Matúš Koprda

3.5.2022 22:23

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová