Mesto Trnava

Chodník do Modranky dostane nové osvetlenie

Zhruba 850 metrov dlhý chodník, ktorý spája Vajslovu dolinu a Modranku, bude lemovať nové verejné osvetlenie. Vďaka tomu bude prechádzka týmto úsekom príjemnejšia aj bezpečnejšia. Osvetlenie bude nainštalované od mosta na Mikovíniho ulici až po Hraničnú v Modranke.

Projekt v týchto dňoch mierne zdržali technické komplikácie. Samospráva minulý rok vysúťažila dodávateľa, ktorý začal s výkopovými prácami, nepostupoval však v súlade s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Po viacerých upozorneniach sa mesto nakoniec rozhodlo odstúpiť od zmluvy a v najbližších dňoch vyhlási nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ak pôjde všetko podľa očakávaní, práce by sa mohli začať v polovici roka.

Tridsať štyri nových stĺpov verejného osvetlenia má v budúcnosti osvetľovať aj cyklochodník, ktorý sa tu plánuje doplniť k chodníku. Samospráva pracuje na vysporiadaní pozemkov, aby naň bolo možné získať stavebné povolenie. Ide o dlhodobý proces, pretože po celej dĺžke plánovanej trasy ležia pozemky desiatok rôznych vlastníkov a spoluvlastníkov. Mestu sa už podarilo vysporiadať takmer všetky, ostávajú posledné dva. Projektová dokumentácia cyklochodníka bola pripravená už v roku 2017, medzičasom sa však situácia zmenila a vzhľadom na výstavbu na Mikovíniho ulici musí byť aktualizovaná.


Chodník vedúci z Mikovíniho do Modranky


Žltá čiara vyznačuje 850-metrový úsek, na ktorom pribudne verejné osvetlenie.

Foto: Google Maps

11.2.2022 10:15

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová