Mesto Trnava

Chystáme revitalizáciu Parku Janka Kráľa, zaujímajú nás vaše postrehy a nápady na jeho úpravu

Mestský úrad v Trnave pripravuje komplexnú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Radi by sme pozvali vás – Trnavčanky a Trnavčanov, ktorí tento priestor využívate, či bývate v jeho blízkosti, aby ste vyjadrili svoj názor na to, čo vám v Parku Janka Kráľa momentálne chýba, čo by ste zmenili a aké nové prvky či možnosti by ste tu uvítali.

Vaše pripomienky a nápady budú slúžiť ako podklady pri vypracovaní zadania verejnej architektonickej súťaže, z ktorej vzídu jednotlivé návrhy revitalizácie. Naším cieľom je efektívne upraviť túto lokalitu tak, aby svojim návštevníkom poskytovala to, čo potrebujú a vyhľadávajú.

Prosíme vás preto o vyplnenie online dotazníka, ktorý nájdete na tejto adrese. Dotazník je anonymný, skladá sa z 10 otázok a jeho vyplnenie vám bude trvať maximálne 5 minút. Svoje odpovede môžete posielať do stredy 23. novembra 2016.

Spolu s online dotazníkom bude v najbližších dňoch do domácností vo vzdialenosti cca 300 m od línie parku popri ulici Bedřicha Smetanu distribuovaný dotazník v tlačenej forme. Po jeho vyplnení ho bude možné odovzdať na jednom zo štyroch zberných miest, ktorými sú:

OC MAX
Ferka Urbánka 9
Otvorené: 8.00 – 21.00 h

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (pri Informáciách)
Jána Bottu 4
Pondelok: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h
Utorok: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h
Streda: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Piatok: 8.00  – 12.00 h

Základná škola Kornela Mahra (vo vestibule)
Kornela Mahra 11
Otvorené: 7.00 – 16.00 h

Stredná odborná škola obchodu a služieb (pred vrátnicou)
Lomonosovova 6
Otvorené: 8.00 – 17.00 h

V prípade, že vo vašej domácnosti býva viac osôb, ktoré majú záujem tlačený dotazník vyplniť, je možné vyzdvihnúť si ďalšie výtlačky na Informáciách na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3 (viď úradné hodiny) alebo u Informátora na radnici na Hlavnej 1 (otvorené nonstop). Na týchto miestach je zároveň možné vyplnený dotazník odovzdať.

Výsledky prieskumu budú predstavené na verejnom stretnutí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 o 18.00 h v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici. Srdečne vás naň pozývame a tešíme sa na vašu spätnú väzbu v dotazníku.

Vopred vám ďakujeme, že nám pomôžete skultivovať a pozdvihnúť priestor Parku Janka Kráľa, a veríme, že výsledná realizácia splní očakávania čo najväčšieho počtu občanov.

Lokalita

GPS:
N 48.36747402556477 / E 17.576060595678655

11.11.2016 19:59

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová