Mesto Trnava

Členovia Združenia obcí mestskej oblasti Trnava sa oboznámili s aktivitami projektu LUMAT

Projekt LUMAT CE89 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020, do ktorého Mesto Trnava vstúpilo začiatkom minulého roka, prinesie okrem revitalizácie zanedbaného lesíka v lokalite Štrky aj ďalšiu projektovú aktivitu – vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti (MFO) Trnava.

Akčný plán sa nebude týkať iba Trnavy, ale aj jeho okolia. V júli 2016 vytvorilo Mesto Trnava a 15 okolitých obcí (Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín) Združenie obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), ktorého cieľom je vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu pri spoločných projektoch a rozvojových aktivitách územia.

Pri príležitosti Valného zhromaždenia ZOMOTu v pondelok 27. novembra 2017 v sídle združenia na Hlavnej 5 pripravila projektová manažérka projektu LUMAT Zuzana Luptáková prezentáciu predstaviteľom mesta a obcí, v ktorom zhrnula základné informácie o LUMAT CE89. Predmetom prezentácie bolo predstavenie aktivít spätých s projektom LUMAT a avizovanie vypracovania akčného plánu, ktorý môže slúžiť ako strategický dokument a územnoplánovací podklad pri plánovaní ďalšieho rozvoja sídiel.


Projektová manažérka LUMAT CE89 Zuzana Luptáková počas prezentácie


Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave a zároveň koordinátor odborných aktivít projektu LUMAT (vpravo)

30.11.2017 11:42

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?