Mesto Trnava

Čo priniesli dopravné prieskumy počas tvorby Plánu udržateľnej mobility

Tvorba strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia pokračuje aj v roku 2020. Po zbere dát sme pokročili do fázy prieskumov, ktoré sa uskutočnili na jeseň minulého roka.
Dopravné prieskumy zahŕňali zisťovanie dopravného správania obyvateľov; keďže PUMTT zahŕňa okrem Trnavy aj jej funkčnú oblasť, teda 15 susedných obcí (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou), robili sa okrem križovatkových prieskumov v okolí mesta aj smerový prieskum a prieskum intenzít, zhromažďovali sa informácie o automobilovej doprave na hraniciach mesta i autobusovej, železničnej a nemotorovej doprave.

Prieskum dopravného správania obyvateľov zahŕňal dopravnú charakteristiku domácností a základnú charakteristiku osôb.  V 1 570 domácnostiach sa zisťoval pohyb osôb v priebehu dňa, zdroje a ciele ciest, ich doby a dĺžky i použité dopravné prostriedky.
 


Okrem iného sa zisťovala hodina začiatku cesty. Hlavné špičky sú ráno pri ceste do práce a poobede naspäť domov. Okrem pracujúcich (červená farba) a školopovinných (žltá) je výrazný aj podiel ľudí, ktorí domov opúšťajú neskôr a idú vybaviť rôzne nákupy či iné pochôdzky (napr. seniori - modrá farba).Prieskum dopravného správania obyvateľov sa robil v 1 570 domácnostiach Trnavy a susedných obcí.


Spracovateľov prieskumov zaujímali aj dĺžky ciest podľa zvoleného dopravného prostriedku (IAD = individuálna automobilová doprava, HD = hromadná doprava)

Pri autobusovej a železničnej doprave sa zisťovali počty nastupujúcich a vystupujúcich osôb v jednotlivých spojoch a v rámci smerových prieskumov sa rátali počty cestujúcich prekračujúcich hranice mesta autobusmi či vlakmi, zdroje i ciele ciest, ich účel a doba. Nechýbali prieskumy týkajúce sa pešej a cyklistickej dopravy.

Zaujímavé dáta priniesli aj prieskumy na devätnástich križovatkách v rámci Trnavy.


Pohyb vozidiel na križovatke Hospodárskej a Šrobárovej/T. Vansovej (jedna línia = jedno vozidlo)


Cyklistov križovatkou bezpečne prevedú priechody naväzujúce na cyklotrasy.


Fáza prieskumov je jednou z viacerých etáp jeho prípravy: úvodnou bol zber dát, po prieskumoch budú nasledovať analytické a návrhové časti Plánu udržateľnej mobility (PUM). Ďalej bude zabezpečené Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) a vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) a Plánu implementácie a monitorovania PUM.

Aktuálne informácie o tvorbe Plánu udržateľnej mobility nájdete na stránke mobilita.trnava.sk.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

12.2.2020 14:24

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová