Mesto Trnava

Čo prinieslo verejné stretnutie k obnove vnútroblokov na Hospodárskej I

Ďalším z verejných priestorov, ktoré plánuje mestská samospráva obnoviť v spolupráci s občanmi v rámci tzv. participatívneho plánovania, je lokalita na Hospodárskej ulici. Medzi bytovými domami od Kollárovej po Študentskú ulicu sa nachádza deväť dvorov, ktoré pôsobia neupravene a zanedbane a mali by dostať novú tvár.

Na získanie spätnej väzby od obyvateľov Hospodárskej I. sme pripravili dotazníky v tlačenej i elektronickej forme (dotazník vyplnilo spolu 98 ľudí, z toho  online 30 ľudí a tlačených sa vrátilo 68 kusov ) a ponúkli sme im taktiež možnosť povedať svoj názor osobne na verejnom stretnutí.
Vo štvrtok 2. marca 2017 sa na radnici stretlo zhruba 40 občanov, ktorým záleží na svojom okolí,  aby prišli vyjadriť svoje pripomienky k pripravovanej revitalizácii vnútroblokov.

V úvode stretnutia predstavila Zuzana Krivošová z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave terajší stav dvorov a prítomným ponúkla priestor na ich názory a postrehy. Medzi najväčšie problémy v tejto časti patrí jednoznačne parkovanie, ktoré by však v blízkej dobe mala koncepčne vyriešiť pripravovaná Koncepcia rozvoja statickej dopravy. Ľudí bývajúcich na Hospodárskej I trápi i neupravená zeleň, hluk a smog z rušnej cesty či neporiadok po nezodpovedných majiteľov psov, ktorí neodhadzujú psie exkrementy do košov. 

V druhej časti sa občania rozdelili do troch pracovných skupín – každá z nich mala k dispozícii mapu lokality, do ktorej zakresľovali svoje návrhy úpravy priestoru. Zaznamenané pripomienky sú spracované do grafickej podoby pod článkom.
V stručnosti uveďme, že išlo napríklad o úpravu detského ihriska (zakrytie pieskoviska na ochranu pred psami a mačkami), obnovu mobiliáru (vrátane spevnených plôch pod lavičkami, aby za daždivého počasia nestáli vo vode), doplnenie obrubníkov v predzáhradkách, odstránenie nevyužívaných sušiakov na bielizeň (a doplnenie šnúr do ostatných) a úpravu zelene. Práve zeleň bola na stretnutí zaujímavým bodom – z diskusie vyplynulo, že prítomní si stromy pri svojom bydlisku veľmi cenia (okrem iného zlepšujú ovzdušie pri jednom z hlavných dopravných ťahov v meste) a niektorí z nich ich pred rokmi osobne vysadili.

Vyzbierané podnety od obyvateľov Hospodárskej ulice poslúžia ako podklady na zadanie verejného obstarávania na architektonický návrh novej podoby vnútroblokov.

Lokalita

GPS:
N 48.373118858132464 / E 17.583356204199163

22.3.2017 18:14

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová