Mesto Trnava

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Halenárskej ulice

Halenárska ulica už čoskoro nadobudne vzhľad primeraný jej polohe v historickom centre Trnavy. Rekonštrukcia tejto komunikácie, ktorá patrí k najstarším v našom meste, sa má začať v máji. Ak nenastanú neočakávané komplikácie, stavebné práce vrátane novej výsadby zelene budú hotové začiatkom septembra.

Ešte pred začiatkom stavebných prác na Halenárskej uskutoční Trnavská vodárenská spoločnosť rekonštrukciu vodovodu, ktorá by mala byť hotová do konca apríla. Potom sa začne kompletná výmena celej konštrukcie ulice na vyše 342 metrov dlhom úseku od okružnej križovatky ulíc Dolné Bašty a Halenárskej až po križovatku s Dolnopotočnou a Haulíkovou.

Odstránený bude nielen asfaltobetónový povrch, ale aj ostatné vrstvy komunikácie a chodníkov. Po úprave podložia do potrebných sklonov a zhutnení preveria jeho únosnosť zaťažovacie skúšky. Nasledovať bude položenie nových vrstiev vozovky a krytu z čadičovej dlažby ukladanej do vejárov. Z väčších čadičových kociek budú vyskladané nové odvodňovacie pruhy po oboch stranách ulice, vymenené a doplnené budú uličné vpusty aj s prípojmi, rekonštrukciou prejdú aj časti dažďových zvodov vrátane doplnenia lapačov strešných splavenín.

Chodníky dostanú nový povrch z kamennej žulovej dlažby, od cesty budú oddelené žulovým obrubníkom. Šírka chodníka nebude všade rovnaká, na východnej strane ulice, ktorá má chodcom slúžiť aj na krátkodobý odpočinok, sa má meniť od troch až po takmer sedem metrov, na západnej strane má mať jeden a trištvrte metra.

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov vznikne pred križovatkou s Veselou ulicou nový priechod vyznačený na priečnom spomaľovacom prahu. Všetky priechody budú bezbariérové a osvetlené.

Nový mobiliár pozostávajúci z verejného osvetlenia, odpadkových košov, lavičiek, cyklostojanov, stromových mreží, stĺpikov, poklopov, ap. bude klasický, rovnaký ako na ostatných uliciach mestskej pamiatkovej rezervácie.

Vzhľadom na to, že samospráva chce rekonštrukciou Halenárskej nielen skvalitniť samotnú komunikáciu, ale vyzdvihnúť aj architektonické kvality pôvodnej historickej zástavby a vytvoriť pre ňu dôstojný a estetický rámec, veľká pozornosť bude venovaná sadovým úpravám. Čiastočným presmerovaním cesty a chodníkov vznikne priestor na vytvorenie súvislých plôch zelene na západnej strane ulice. Výsadba solitérnych stromov je navrhnutá aj na východnej strane. Druhová skladba drevín má pozostávať z javorov poľných, čerešní vtáčích a bršlenov. Nebudú chýbať nové trávnaté plochy a tri trvalkové záhony s rôznou farebnosťou. Od skorej jari až do jesene sa o ňu postupne postarajú šafrany, narcisy, ozdobné cesnaky, veternice, pakosty, šalvie a mnohé ďalšie trvalky vhodné na slnečné i tienisté miesta. Nový obraz ulice doplnia a zjemnia kvetinové koše na stĺpoch verejného osvetlenia.

Aby sa čerstvo založenej výsadbe dobre darilo, súčasťou projektu je zavlažovanie zabezpečované z novej vŕtanej studne, ktorá má v budúcnosti slúžiť aj na zavlažovanie zelene na Hollého ulici a záhrady pri Synagóge.

Počas stavebných prác bude celý rekonštruovaný úsek Halenárskej ulice uzavretý. Zmeny v doprave budú vyznačené prenosným dopravným značením, ktoré podľa plánu organizácie výstavby schválil okresný dopravný inšpektorát.

Lokalita

GPS:
N 48.37652541136426 / E 17.590501609014837

13.3.2017 17:29

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová