Mesto Trnava

Cudzinecká polícia v Trnave funguje od stredy v novom režime

Oddelenie cudzineckej polície v Trnave ako aj ostatné oddelenia cudzineckej polície na území Slovenska fungujú od stredy v novom režime.

Namiesto nepretržitého režimu sa budú môcť žiadatelia o dočasné útočisko registrovať v čase od 7.00 do 19.00 h. Za takýchto žiadateľov sa pokladajú hlavne tehotné ženy a rodiny s deťmi, ak má aspoň jedno dieťa menej ako šesť rokov, zdravotne ťažko postihnutí a ľudia vo veku nad šesťdesiat rokov.

Úradné hodiny v pondelok, stredu a piatok od 7.30 do 15.30 h za účelom vybavenia žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

V utorok a štvrtok od 7.30 do 15.30 h budú vybavované žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19, alebo vojnového stavu na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina).

K dispozícii sú stále aj veľkokapacitné registračné centrá, ktoré vybavujú výlučne vojnových utečencov z Ukrajiny žiadajúcich o dočasné útočisko. Najbližšie takéto veľkokapacitné centrum je v Nitre na Akademickej ulici a funguje nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni.

Z dôvodu vysokej vyťaženosti cudzineckej polície sa odporúča využívať rezervačný systém, ktorý umožňuje registráciu žiadosti a vytvorenie samotnej rezervácie na pracovisko oddelenia cudzineckej polície v blízkosti aktuálneho pobytu žiadateľa.

23.3.2022 13:20

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová