Mesto Trnava

Ďalšia prezentácia systému parkovania bude určená obyvateľom Kamenného mlyna a okolia

Mesto Trnava pokračuje vo verejných stretnutiach zameraných na prezentáciu pravidiel regulácie parkovania pre obyvateľov rezidentských zón. Najbližším termínom je utorok 30. januára 2024 o 17.00 h. Stretnutie pre obyvateľov IBV Za traťou v Kamennom mlyne a tiež časti s rodinnými domami „Pred traťou“ sa uskutoční v kinosále SOŠ obchodu a služieb Trnava na Lomonosovovej 6.
Obyvatelia týchto lokalít budú o konaní prezentácie informovaní vopred aj prostredníctvom letákov priamo do schránok.

„Cieľom stretnutia je oboznámiť verejnosť s fungovaním regulácie parkovania a s výhodami, ktoré rezidenti, teda obyvatelia, s trvalým pobytom v regulovaných zónach získavajú,“ hovorí Natália Nováková z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.

Zástupcovia mesta na stretnutí predstavia aj spôsoby platby parkovného, informovať budú o možnostiach parkovania pre návštevy a zodpovedia ďalšie otázky súvisiace so zmenami parkovania v riešených lokalitách.

Dotknuté lokality (zoznam jednotlivých ulíc je uvedený nižšie) dostali označenie zóny H5, H6 a H7. Pripomíname, že písmenom H sú označené rezidentské zóny s rodinnými domami.

Parkovanie bude v Zónach H5 až H7 regulované a spoplatnené až po dokončení zvislého aj vodorovného dopravného značenia. O termíne štartu regulácie budú obyvatelia informovaní vopred.

Ulice, resp. ich časti, ktoré patria do pripravovaných rezidentských zón:

 

Zóna H5:

Višňová, Bežecká, Jazdecká, Traťová, Roľnícka, Adama Štrekára, Krátka, Čerešňová, Modranská, Johna Dopyeru, Alfréda Wetzlera, Oskára Čepena, Rudolfa Vrbu, Júliusa Gabriša, Martina Gregora, Tibora Kružliaka, Williama Schiffera, Záhradná, Rybárska, Hudobná, Domčeková, Richarda Vandru, Karola Elberta, Hadriána Radványiho, Evy Kostolányiovej, Rekreačná a Kočišské.

Zóna H6:

Orešianska, Modranská a Medziháj. Do budúcna je plánované rozšírenie aj na časť Trstínskej ulice.

Zóna H7:

Ružindolská, Štefana Moyzesa, Osvaldova, Mierová, Terézie Vansovej, Jána Bottu, Šafárikova, Zelená, Leoša Janáčka, Ovocná, Kuzmányho, Hurbanova, Okružné námestie, Poľná, Koceľova, svätého Cyrila a Metoda, Gavlovičova, Západná, Slovenská a Suchovská. Do budúcna je plánované rozšírenie aj na časť Trstínskej ulice.

16.1.2024 13:35

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová