Mesto Trnava

Ďalšia prezentácia systému regulácie statickej dopravy a pripomienkovania projektovej dokumentácie sa uskutoční v lokalite Linčianska

Mesto Trnava pozýva obyvateľov rezidentských zón v lokalite Linčianska – R12 – na prezentáciu systému regulácie statickej dopravy a pripomienkovanie projektovej dokumentácie v danej lokalite. Stretnutie sa uskutoční v utorok 26. marca 2024 o 17.00 h v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého 21.
 
Cieľom stretnutia je oboznámiť verejnosť s fungovaním regulácie parkovania a s výhodami, ktoré rezidenti, teda obyvatelia s trvalým pobytom v regulovaných zónach získavajú.  Zástupcovia mesta budú na stretnutí tiež informovať o možnostiach parkovania pre návštevy a zodpovedia aj ďalšie otázky súvisiace so zmenami parkovania v riešených lokalitách. Zároveň bude možnosť pripomienkovania projektovej dokumentácie.
 
Regulácia parkovania sa v tejto lokalite spustí a parkovanie bude spoplatnené až po dokončení zvislého aj vodorovného dopravného značenia. O tomto termíne budú obyvatelia informovaní vopred.
 

Ulice, resp. ich časti, ktoré patria do pripravovaných rezidentských zón:

Zóna R12:

Jiráskova, Nerudova, Gen. Goliana, Limbová, Bočná, Osadná, Ostravská, Slovanská, Zelenečská.

 
 

25.3.2024 8:08

Komentárov: 0