Mesto Trnava

Ďalšie priechody v meste sú pre chodcov bezpečnejšie

Projekt „Zviditeľnenie chodcov na priechodoch pre chodcov v meste Trnava“ je ukončený a deväť existujúcich priechodov je nasvietených. Okrem osadenia nových stožiarov s osvetlením, došlo aj k zabezpečeniu bezbariérovosti na miestach, kde takáto úprava dovtedy nebola, a tiež k obnove vodorovného, niekde aj k doplneniu zvislého dopravného značenia. Úprava priechodov bol hradená z rozpočtu mesta vo výške takmer 148 000 eur.
 
Najnovšie bezpečnejšie priechody v Trnave sú:
na zákrute ul. Okružná v blízkosti novo vybudovaného parkoviska so šikmým státím 
na ul. A. Hlinku, križovatka s ul. Kollárovou a Staničnou
cyklopriechod cez ul. A. Hlinku k staničnému parku
na ul. Slnečná pred križovatkou s ul. J. Hlúbika
na ul. Oblúková pred napojením na ul. Okružnú
na ul. Starohájska pred odbočením na ul. Tehelnú
na ul. Kollárová v mieste križovatky s ul. Športová a Ľ. Podjavorinskej
na ul. Kollárová, pri právnickej fakulte
pri ZŠ v Modranke na ul. I. Krasku
 
Aj realizáciou tohto projektu sa mesto usiluje chrániť chodcov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi v cestnej premávke. Práve na priechodoch sa udeje najviac dopravných nehôd v kontakte s nimi. Predchádzať nehodám sa dá práve aj správnym osvetlením priechodov pre chodcov.
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov
osvetlenie priechodu pre chodcov
 
osvetlenie priechodu pre chodcov

26.5.2023 8:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová