Mesto Trnava

Ďalšie prvé miesto v Národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility pre Trnavu

Mesto Trnava tento rok hostí medzinárodnú konferenciu Cyklistická doprava, na ktorej sa stretli odborníci na tému nemotorovej dopravy v rámci mesta a cykloturizmu z celej Európy. Okrem odborných prednášok a workshopov bolo v stredu 25. októbra 2017 súčasťou programu aj udeľovanie ocenení v Národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Do súťaže sa prihlásilo dvadsať slovenských samospráv. Priamo na domácej pôde sme sa dozvedeli potešujúcu správu – Trnava získala prvé miesto v kategórii Originálna aktivita. Úspech nadviazal na vlaňajšiu výhru nášho mesta v kategórii Aktívna samospráva.


Ocenenie za Originálnu aktivitu počas Európskeho týždňa mobility 2017 pre Trnavu (foto: Zuzana Bango)

Nominovanou aktivitou bola premena Štefánikovej ulice na pešiu zónu počas Medzinárodného dňa bez áut. V piatok 22. septembra 2017 sa z rušnej, autami vždy obsadenej ulice v centre mesta stal príjemný priestor, ktorý okoloidúcim ponúkol príležitosť zabaviť sa, oddýchnuť si a zároveň sa dozvedieť niečo viac o udržateľnej mobilite. Okrem prezentácií, súťaží a aktivít vyzvala samospráva aj obchodníkov v tejto lokalite, aby sa k akcii pripojili a vytiahli svoje prevádzky spoza štyroch stien na ulicu. Výsledkom bol príjemný deň s pestrým programom pre celú rodinu.

„Medzinárodný deň bez áut umožnil ľuďom zažiť Štefánikovu ulicu tak, ako ju ešte nevideli. Veríme, že mnohých z nich priviedol tento pohľad k zamysleniu, o akú časť verejného priestoru nás ukracujú autá, a že historické centrum mesta vyzerá úplne inak, pokiaľ nemusí slúžiť ako parkovisko,“ hovorí Kristína Marošová, koordinátorka Európskeho týždňa mobility 2017 v Trnave a zároveň organizátorka konferencie Cyklistická doprava. „Ocenenie, ktoré sa nám i tento rok podarilo získať, je povzbudením do ďalšej práce. Trnava má veľký potenciál stať sa mestom priateľským k cyklistom, chodcom i k verejnej doprave. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme podmienky pre občanov v tomto smere naďalej zlepšovali.“ 


Slávnostné udeľovanie ocenení. Zľava: Gabriela Repová (útvar projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave), Zuzana Krivošová, Peter Trnka, Kristína Marošová a Miroslav Kadlíček (odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ), Ivana Mudriková (prednostka MsÚ), Matej Lančarič (zástupca primátora Mesta Trnava), Matej Ovčiarka (generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia) a Miloš Gajcar (vedúci odboru na Sekcii zmeny klímy a ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia). Foto: sazp.sk


Účasť v kampani Európsky týždeň mobility je pre Mesto Trnava súčasťou koncepcie podpory udržateľnej mobility v rámci mesta. Cieľom je edukácia verejnosti a motivácia k využívaniu alternatív motorovej dopravy. Do národnej kampane ETM 2017 sa v tomto roku zapojilo 49 samospráv, čím sa Slovensko dostalo na 13. priečku spomedzi 50 zapojených krajín. Konferencia Cyklistická doprava, ktorá tohtoročný Európsky týždeň mobility symbolicky uzavrela, priniesla množstvo inšpirácie a nasledovaniahodných príkladov zo slovenských i zahraničných miest.


Účastníci konferencie Cyklistická doprava 2017 v Trnave (foto: Martin Bolo)

26.10.2017 10:43

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?