Mesto Trnava

Ďalšie žlté bajky sú už pripravené pre vás

Dorazila k nám zásielka nových žltých bicyklov, ktoré si môžete prevziať na mestskom úrade od štvrtka 18. mája 2023. V rámci projektu Žltý bajk pribudne ďalších viac ako 200 bicyklov, ktoré budú slúžiť obyvateľom mesta s trvalým alebo prechodným pobytom i študentom trnavských stredných škôl na pohodlné presúvanie po meste. Tento unikátny projekt tak prinesie do ulíc viac ako 400 mestských bicyklov.
 
žltý bajk
štýlový mestský bicykel na prenájom
 
Štýlový bicykel slovenskej výroby môže do dlhodobého prenájmu za výhodnú cenu získať každý, kto má v Trnave trvalý alebo prechodný pobyt, rovnako tak cudzinci s pobytom v Trnave a študenti stredných škôl na území mesta od 16 rokov. Za stredoškolákov, ktorí nemusia bývať v Trnave, preberá bicykel do nájmu zákonný zástupca. Výška ročného poplatku za užívanie bicykla je 30 €. Poplatok je jednotný pre všetkých. Bicykle sú dodávané aj s odolným zámkom.
 
Výdaj bicyklov začne prebiehať vo štvrtok 18. mája 2023 od 8.00 v klientskom centre mestského úradu na Trhovej 3 a bude pokračovať až do vyčerpania zásob v bežných úradných hodinách klientskeho centra vždy od 8.00 do 16.30 v pondelok, utorok a štvrtok, do 17.00 v stredu a do 14.00 v piatok.
 
Cieľom projektu Žltý bajk je ponúknuť Trnavčanom také bicykle, ktoré sú dobre prispôsobené na jazdu po meste. Ľudia sa aj vďaka nim dokážu rýchlo a takmer zadarmo presúvať z miesta na miesto a majú ho vždy po ruke. Na pevné nosiče, ktoré sú súčasťou konštrukcie bicykla, je možné nainštalovať detskú sedačku alebo košík, v ktorom sa dá bez problémov odviezť nákup. 
 
Viac bicyklov v uliciach Trnavy prispeje k rozvoju udržateľnej mobility v meste. V roku 2022 sa sieť cyklotrás v Trnave rozšírila o tri segregované úseky v celkovej dĺžke 2,1 kilometra. Aktuálne máme v rámci Trnavy 24,1 kilometra cyklistických komunikácií, pričom plánujeme výstavbu ďalšej bezpečnej, 2,2 kilometra dlhej cyklotrasy na Ulici Jána Bottu a Štefana Moyzesa, ktorá vytvorí západný okruh v rámci širšieho centra mesta. Medzi pripravované úseky patrí aj cyklotrasa v Modranke, spojnica Hraničná – Modranka, cyklotrasa na Špačinskej ceste a cyklotrasy na Bratislavskej a Stromovej ulici. Mesto budovanie cyklotrás financuje takmer úplne z eurofondových zdrojov. Aj vďaka neustále sa rozvíjajúcej infraštruktúre rastie popularita cyklodopravy v Trnave, čo potvrdzujú aj sčítače pohybu cyklistov. Tie indikovali medziročný nárast počtu prejazdov o 18 %. 

bajkujvmeste.trnava.sk

17.5.2023 9:11

Komentárov: 0