Mesto Trnava

Ďalšou zónou so spoplatneným parkovaním má byť Spartakovská, o návrhu VZN budú hlasovať poslanci

Mesto Trnava v utorok 16. novembra 2021 zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v meste v znení VZN č. 571. Návrh VZN prináša spustenie regulácie statickej dopravy v novej Zóne R2 a rozšírenie Zóny B o nové lokality. Hlasovať o ňom budú v utorok 7. decembra poslanci mestského zastupiteľstva. V prípade, že návrh schvália, bude VZN účinné od 1. marca 2022.

Návrh VZN zavádza novú rezidentskú zónu s názvom R2, do ktorej budú patriť vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej. Tie sú prioritne určené na parkovanie pre tamojších obyvateľov. Rovnako ako v Zóne R1 na Ľudmily Podjavorinskej sú obyvatelia s trvalým pobytom v rezidentskej zóne (prípadne s prechodným pobytom v nej a trvalým pobytom inde v Trnave) zvýhodnení. Oplatí sa im zakúpiť si parkovaciu kartu – za prvé auto v domácnosti na rok zaplatia iba jedno euro, druhé ich vyjde 99 eur. Zóna R2 bude rovnako ako R1 spoplatnená nonstop, pretože Spartakovská aj sídlisko Ľudmily Podjavorinskej sú zaťažené parkujúcimi vozidlami v dennom i nočnom čase počas celého týždňa.


Navrhovaná Zóna R2

Rezidenti Zóny R2 budú mať rovnako ako rezidenti R1 k dispozícii 48 hodín voľného parkovania ročne pre svoje návštevy. Táto možnosť bude dostupná od 1. januára 2022 prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.trnava.sk.  

Možnosti parkovania v lokalite rozšíri aj doplnenie Zóny B. Podľa návrhu by do nej po novom mali patriť aj nedávno vybudované parkovisko pred hlavným vchodom do Mestského zimného štadiónu a parkovacie miesta na pozdĺžne státie na Spartakovskej ulici. Súčasťou tejto zóny je už od 1. augusta v súlade s VZN č. 566 aj parkovisko pred obchodom BILLA, avšak regulácia v ňom ešte nebola spustená. Parkovanie tu bude spoplatnené po ukončení výstavby a vyznačení parkovacích miest.


Návrh rozšírenia Zóny B

Zóna B slúži ako možnosť lacného parkovania napríklad pre ľudí dochádzajúcich do Trnavy, ktorí potrebujú parkovať v blízkosti centra, a tiež pre návštevy obyvateľov priľahlých zón R1 a R2. Hodina parkovania tu pri platbe cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk stojí iba 20 centov, platí sa od pondelka do piatku medzi 8.00 a 18.00 h, víkendy sú zdarma.  

Výška poplatkov za parkovanie v R2 bude rovnaká ako v R1 pri všetkých druhoch platieb (webová aplikácia DataMesta, SMS správy, parkovacie automaty aj parkovacie karty). Podľa návrhu VZN bude úhrada parkovného pre Zónu R2 umožňovať parkovanie vozidla aj v Zóne R1 a v Zóne B.

„Za necelý polrok regulácie parkovania sa na Podjavorinskej znížil počet parkujúcich áut zo 170 až 200 na 150 počas noci a približne 100 cez deň. Vďaka jasným pravidlám zvýhodňujúcim Trnavčanov už domáci nemajú problém kedykoľvek v mieste bydliska zaparkovať. Dáta ukazujú, že regulácia statickej dopravy je správny krok a preto budeme postupne zavádzať ďalšie rezidentské zóny,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Navrhovaná Zóna R2 na Spartakovskej ulici zahŕňa zhruba 600 bytov. V prípade, že návrh VZN poslanci schvália, budú sa môcť obyvatelia R2 začať registrovať v predstihu, aby predišli náporu pred 1. marcom. O ďalšom postupe budeme verejnosť informovať po zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

 

Navrhované zmeny v regulácii statickej dopravy od 1. marca 2022:

 • Zavedenie rezidentskej zóny R2 (vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej)
 • Rozšírenie Zóny B o parkovisko pred hlavným vchodom do Mestského zimného štadiónu a parkovacie miesta na Spartakovskej
 • Umožnenie parkovania v susedných (dotykových zónach) –  zaplatená úhrada pre Zónu R2 umožňuje parkovanie vozidla aj v Zóne R1 a naopak. Zároveň môže v Zóne B zaparkovať ktokoľvek, kto uhradí parkovanie v akejkoľvek inej zóne.

 

Navrhovaný cenník Zóny R2 (zhodný s R1)

 • APP úhrada: 0,45 eura za každých začatých 30 minút parkovania vozidla
 • Úhrada v parkovacom automate:

Platba bankomatovou kartou

 • prvá začatá hodina parkovania vozidla:                                     1 euro

   

 • každých ďalších začatých 30 minút parkovania vozidla:           0,50 eura

   

Platba v hotovosti (mincami)

 • prvá začatá hodina parkovania vozidla:                                     1 euro

   

 • zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla

   

 • SMS úhrada: 1,10 eura za každú začatú hodinu parkovania vozidla
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 rezidenta mesta - ročná:                     300 eur
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 rezidenta mesta - šesťmesačná:          180 eur
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 rezidenta mesta - trojmesačná:            100 eur
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezidenta mesta - ročná:                400 eur
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezidenta mesta - šesťmesačná:      240 eur
 • Parkovacia karta ZÓNY R2 nie rezidenta mesta - trojmesačná:       140 eur
 • Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 1. na byt - ročná:             1 euro
 • Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY R2 2. na byt - ročná:              99 eur
 • Parkovacia karta NÁVŠTEVA ZÓNY R2 – ročná:                           1 euro
 • Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej platnosti:  5 eur

Zaplatená úhrada pre Zónu R2 umožňuje parkovanie vozidla v zóne R2, zóne R1 a v zóne B.

Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY R2 je možné vydať iba rezidentovi zóny  R2 s trvalým alebo prechodným pobytom na Spartakovskej ulici.

16.11.2021 17:51

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová