Mesto Trnava

Daň za psa treba platiť až po doručení rozhodnutia v máji

Zmenou zákona o miestnych daniach došlo zároveň k zmene vo vyrubovaní a platení dane za psa na rok 2013. Oznamujeme občanom, že nie je potrebné zaplatiť daň za psa na rok 2013 do 31. 1. 2013. Daň za psa, aj daň z nehnuteľností, budú daňovníci platiť až na základe rozhodnutia od správcu dane, ktoré obdržia v priebehu mája. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

29.1.2013 15:39

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?