Mesto Trnava

Dedinská ulica v Modranke prejde rekonštrukciou, súčasťou bude unikátny dažďový manažment

V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčúrskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017.

Kvôli stavebným prácam bude na tomto mieste čiastočne obmedzená doprava a pohyb osôb. Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti budú vytipované obchádzkové trasy.

V rámci komplexnej rekonštrukcie dostane komunikácia nový povrch so zosilnenou vrchnou vrstvou cesty, pribudne nový mobiliár zeleň. Zaujímavosťou je tzv. dažďový manažment a nový systém odvodenia, ktorý samospráva zavádza na území mesta po prvýkrát:

„Súčasné odvodňovacie priekopy na oboch stranách komunikácie budú prebudované na funkčne a kapacitne vyhovujúce odvodňovacie plochy a podpovrchové lokálne vsakovacie zariadenia, vďaka ktorým nebude zrážková voda z komunikácie odvodená do kanalizácie, ale v maximálne možnom objeme bude zadržaná a vsiakne sa v území, kde spadla,“ hovorí Dušan Béreš, vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave.
Toto riešenie zodpovedá požiadavkám na zlepšenie mikroklimatických a hygienických podmienok v zmysle opatrení z platnej Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy.

Súčasťou celkovej obnovy uličnej zelene bude odstránenie zdravotne, polohovo a druhovo nevyhovujúcich drevín. Vytvorí sa uličné stromoradie, ktorého kostru budú tvoriť stredne veľké stromy s prirodzeným habitusom. Z oboch strán bude ulicu lemovať Prunus subhirtella Autumnalis Rosea (višňa chĺpkatá) s ružovým kvetom, při krížových zastaveniach budú vysadené po dva kusy Aesculus carnea Briotii (pagaštan pleťový) taktiež s ružovým kvetom a v zemných otvoroch dlažby pred obchodným centrom na bielo pokvitne Pyrus calleryana Chanticleer (hruška Calleryova).
Existujúce živé ploty budú prehodnotené z hľadiska priestoru, finančnej a časovej efektívnosti údržby i z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, a tie nevyhovujúce budú odstránené. Nová zeleň v tejto lokalite vytvorí príjemné, upravené miesto so zaujímavými sadovníckymi akcentmi, ktoré podporia tamojší genius loci.  

Vopred ďakujeme občanom za strpenie nepohodlia počas výstavby a rešpektovanie dopravných obmedzení, aby mohla byť rekonštrukcia tejto lokality zrealizovaná bez zbytočných komplikácií.

Vizualizácie novej podoby Dedinskej ulice:

Lokalita

GPS:
N 48.34955894313543 / E 17.60787159459528

26.7.2017 13:23

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?