Mesto Trnava

Deň narcisov zavíta do Trnavy aj tento rok

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, Deň narcisov, sa bude konať v piatok 7. apríla 2017. Už v poradí 21. ročník tejto celoslovenskej finančnej zbierky príde aj do trnavských ulíc. Opäť stretnete dobrovoľníkov so žltými narcismi, ktoré sú tradičným symbolom tejto akcie.

Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov môže prispieť  na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Pre rok 2017 sú platné tieto identifikačné znaky dobrovoľníkov, aby sa zabránilo k zneužitiu zbierky:

  • Žlté tričko s logom (na chrbte) Ligy proti rakovine.
  • Identifikátor dobrovoľníka umiestnený na ľavej strane prednej časti trička, obsahujúci nápis „DOBROVOĽNÍK DN 2017“ a číslo dobrovoľníka.
  • Narcisy - symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok - budú žltej farby s jemným oranžovým stredom.
  • Papierová pokladnička bielej farby s modro-žltou potlačou opatrená textom „Deň narcisov, 7. 4. 2017, #chcempomahat“ a číslom registrácie zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude prelepená modrými ochrannými nálepkami so žltým nápisom „Deň narcisov“. Okrem toho sa na každej pokladničke nachádza logo Ligy proti rakovine a číslo pokladničky.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty, ktorými pomáha pacientom v ich problémoch. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Papierová pokladnička (foto: https://www.dennarcisov.sk)

Identifikátor dobrovoľníka umiestnený na ľavej strane prednej časti trička, obsahujúci nápis „DOBROVOĽNÍK DN 2017“ a číslo dobrovoľníka. (foto: https://www.dennarcisov.sk)

5.4.2017 12:06

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová