Mesto Trnava

Deň svätého Floriána s výstavou hasičskej techniky na námestí a zaujímavými aktivitami pre malých i veľkých v archíve

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave, ktorý je po Šoprone (1866) a Bratislave (1867) tretím najstarším zborom v Uhorsku, sa v tomto roku uskutočnia oslavy patróna hasičov svätého Floriána aj v Trnave. Sú pokračovaním a zavŕšením osláv zboru z konca novembra 2018. Profesionálni a dobrovoľní hasiči v spolupráci s Mestom Trnavou, Štátnym archívom v Trnave a Trnavským samosprávnym krajom pripravili pre verejnosť v piatok 3. mája 2019 Deň svätého Floriána v Trnave.
Deň svätého Floriána v Trnave sa začne o 9.00 h ďakovnou svätou omšou na počesť spomínaného výročia a všetkých trnavských hasičov v Kostole sv. Jakuba. Na Trojičnom námestí budú dobrovoľné hasičské zbory z Bohdanoviec nad Trnavou, Špačiniec, Jaslovských Bohuníc, Voderád, Trnava – centrum, Trnava Pole a súkromní vlastníci Marek Šimko, Richard Januščák a Boris Janto od 9.00 do 13.00 h vystavovať hasičskú techniku. Trnavčania i návštevníci mesta budú mať nevšednú príležitosť prezrieť si zblízka napríklad historickú ručnú striekačku Smékal z roku 1889 i z roku 1924, motorovú striekačku Selve – R. Herold cca z roku 1930, hadicový navijak od neznámeho výrobcu cca z roku 1920, prenosnú motorovú striekačku Flader z roku 1933 alebo PS4 z roku 1965. Nebude chýbať ani súčasná technika ako napríklad HUMMER H3, štvorkolka Polaris Ranger, IVECO Trakker CAS 30 alebo sanitný automobil hasičskej služby MB Sprinter SAHS. Atraktívne stroje predstaví záujemcom moderátor výstavy pplk. Ing. Marián Hruška.
K oslavám sv. Floriána sa pripája aj Štátny archív v Trnave, ktorý v piatok 3. a v sobotu 4. mája 2019 otvorí svoje brány verejnosti. Okrem komentovanej prehliadky budovy archívu – zrekonštruovaného historického meštianskeho domu na Štefánikovej ulici č. 7 pripravili trnavskí archivári s dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi a ďalšími nadšencami výstavu Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, ktorá mapuje formovanie, vznik a fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave od 19. storočia až do súčasnosti.
„Vystavené sú originály archívnych dokumentov, k najstarším patria požiarny poriadok mesta Trnava písaný po nemecky z roku 1785, štatút mesta o zabránení a hasení požiaru (1788), hasičská príručka Jána Aldiniho (1834) alebo originál aj tlačená verzia stanov Trnavského dobrovoľného hasičského zboru (1. 11. 1868) či matrika členov zboru (1873 – 1894). Bohatú históriu zboru dokresľujú aj reklamy a letáky, plagáty, pozvánky na plesy a hasičské oslavy, staré i najnovšie fotografie zo zásahov Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave. Kompletný obraz o živote, radostiach i starostiach trnavských hasičov dopĺňajú trojrozmerné predmety. Po prvýkrát je vystavená dioráma hasičskej stanice v Trnave v mierke 1:87 znázorňujúca budovu na Rybníkovej ulici aj s vozidlami, ktorú zhotovil a na výstavu zapožičal Erik Radványi. Vystavený je aj originál zástavy zboru z roku 1922 s pôvodnou žrďou s ozdobnou hlavicou a nechýba ani najnovšia zástava dobrovoľných trnavských hasičov, ktorá bola posvätená 30. novembra 2018. Svoje miesto na výstave majú aj slávnostné hasičské uniformy, moderná zásahová hasičská uniforma Mestského hasičského zboru Trnava, hasičské prilby, napr. pre čatovodiča a hlavného trubača, hasičský strhávací hák, hasičské medaily, modely hasičských áut a podobne,“ hovorí riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová.
Už tradične nebudú chýbať v archíve ani tvorivé dielne pre malých i veľkých. Okrem ukážok pečatenia voskom, skladania puzzle z archívnych dokumentov, riešenia archívno-hasičského kvízu a tajničky si budú môcť záujemcovia vyskúšať rôzne typy pisárskeho náčinia v minulosti – brkové a oceľové pero aj mechanické písacie stroje.
Pre deti a školskú mládež pripravil Štátny archív v Trnave v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Trnave aj súťaž vo výtvarnom prejave na tému Hasiči budúcnosti. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Zoltána Takácsa v máji 2019.
Na nádvorí archívu budú môcť deti absolvovať detskú dráhu železného hasiča, vyskúšať si zásahový odev či zblízka si pozrieť hasičskú striekačku na ručný pohon z roku 1868.
V piatok i sobotu o 15. hodine odznie odborná prednáška Mgr. Veroniky Paukovej Požiare v Trnave v 30. rokoch 20. storočia.

28.4.2019 23:51

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?