Mesto Trnava

Detské ihrisko v Kamennom mlyne bude vynovené

Do konca apríla chce odbor investičnej výstavy mestského úradu uskutočniť rekonštrukciu detského ihriska v Kamennom mlyne. Pozostávať bude z komplexnej výmeny všetkých hracích prvkov a mobiliáru, výstavby nových spevnených plôch, vybudovania ohniska s príslušným mobiliárom a založenia novej zelene v celom vstupnom areáli.
Cieľom tejto investičnej akcie je humanizovanie tejto časti areálu, ktorý slúži obyvateľom mesta a širšieho okolia na krátkodobú rekreáciu a športové aktivity v prírodnom prostredí. Pôvodné detské ihrisko nachádzajúce sa v blízkosti hotela s reštauráciou a prírodného amfiteátra bolo kapacitne nepostačujúce, so zastaranými kovovými hernými prvkami. Nevyhnutné výruby súvisiace s plánovanou rekonštrukciou a ošetrenie jestvujúcich drevín sa už uskutočnili v gescii odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu mimo vegetačného obdobia v roku 2011.

8.3.2012 1:22

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?