Mesto Trnava

Dnes sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie združenia obcí mestskej oblasti Trnava

V čase globalizácie je spolupráca, spoločné verejné politiky a spoločné zabezpečovanie služieb obyvateľom prospešné pre všetky strany dohody.
Cieľom združenia je vytváranie podmienok na spoluprácu 15 obcí a Trnavy pri integrovaných projektoch a iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách územia.
Integrované územia sú vytvárané v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska za účelom spoločného rozvoja väčších území, čo je požiadavkou Európskej únie pri podpore rozvojových investícií do územia.

Na zlegitímnenie spolupráce aktérov v území mesta Trnavy a 15 obcí Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín bola uzatvorená Zmluva o zriadení združenia obcí mestskej oblasti Trnava, ktorú podpísali štatútarni zástupcovia obcí.

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení sa aktéri dohodli na spoločných témach a oblastiach rozvoja územia. Východiskovým dokumentom bude spracovanie spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej oblasti Trnava, v ktorom budú navrhnuté strategické oblasti rozvoja a priority, či už týkajúce sa oblasti spoločnej dopravy, napr. cykloprepojenie obcí a vybudovanie cykloinfraštruktúry, rekonštrukcie ciest alebo spoločného vytvorenia prostredia pre podnikateľov, ako aj iné integrované projektové zámery pre celé územie.

Lokalita

GPS:
N 48.37653966424622 / E 17.585223021673528

4.7.2016 16:39

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?