Mesto Trnava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva prinesú bohatý program a pripomenú známych rodákov počas Trnavských dní

Trnavské dni každoročne vítajú vzácnych hostí – rodákov z Trnavy, ktorí sa uplatnili doma aj v zahraničí, a pripomínajú významné výročia, ktoré Trnavu zviditeľnili a natrvalo zapísali do dejín európskej i svetovej kultúry. Od piatku 22. do nedele 24. septembra 2023 dáme slovo tým, ktorí šíria dobré meno nášho mesta, no popri svojich úspechoch nezabudli, odkiaľ prišli.

Súčasťou programu Trnavských dní bude piatkový Pantheon Malého Ríma o 17.00 h v záhradnej čitárni knižnice. Jeho hosťami budú lekár, spisovateľ a pedagóg Miroslav Danaj a hudobník, skladateľ a publicista Peter Radványi. Témou rozhovoru budú spomienky na Johna Dopyeru aj ďalšie osobnosti spojené s Trnavou a taktiež spomienka na vybudovanie chirurgického pavilónu pred sto rokmi či na blížiace sa výročie položenia základného kameňa trnavskej nemocnice.

Počas sobotného galavečera v Divadle Jána Palárika nám v moderátorskom sprievode Kamila Žišku a Petra Cagalu porozprávajú o svojom živote a skúsenostiach pedagogička Mária Benešová, herečka Daniela Gudabová, muzeologička a spisovateľka Simonne Jurčová, režisér Jakub Nvota, futbalový tréner Karol Pecze a profesor Maximilián Strémy. Podujatie je určené aj širokej verejnosti. O dostupnosti vstupeniek sa informujte e-mailom na adrese sekretariat.primatora@trnava.sk alebo telefonicky na čísle 033/32 36 337.

Tohtoročné Trnavské dni sa nesú pod hlavičkou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci nich Mesto Trnava pripravilo program venovaný známym Trnavčanom – Jánovi Palárikovi, Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému, Alfrédovi Wetzlerovi, Jánovi Sambucovi, Teodorovi Tekelovi a Jánovi Koniarkovi.

Pripravené sú aj prehliadky mestského opevnenia a Domu hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského a špeciálne Potulky Malým Rímom, ktoré povedú doslova do výšin aj do hĺbok: pozrieme sa na vrchol trnavského vodojemu i do podzemia Západoslovenského múzea v Trnave.

Trnavské dni a Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Sprievodný program pre hostí a program pre verejnosť
 

Osobnosti Trnavy
 

22. septembra 2023

 • o 19.30, 20.00, 20.30 a 21.00 h
  Mikuláš Schneider Trnavský – organová hudba Schneidera-Trnavského v prítmí chrámu
  Bazilika sv. Mikuláša

  Ján Palárik – Palárikove dialógy pod hviezdami
  pred budovou Spolku sv. Vojtecha

  Alfréd Wetzler - čítanie Wetzlerových pamätí na výstave Povstalecké ženy
  kaplnka na nádvorí radnice
   
 • o 18.00 h v západnom krídle radnice
  Ján Sambucus – výstava reprodukcií Sambucových emblémov s komentovanou prehliadkou
 • o 19.00 h v Kostole sv. Jakuba a kláštore
  Teodor Tekel – výstava obrazov z depozitára GJK s komentovanou prehliadkou
 • o 19.30, 20.00, 20.30 a 21.00 h v kaplnke na radnici
  Alfréd Wetzler – výstava Povstalecké ženy a čítanie Wetzlerových pamätí
 • o 20.00 h v Galérii Jána Koniarka
  Ján Koniarek – stála expozícia s komentovanou prehliadkou


23. septembra

 • o 10.00 a 14.00 h pred mestskou vežou
  Hradobný systém mesta Trnava – prehliadka mestského opevnenia
 • o 14.30 a 15.00 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
  Mikuláš Schneider Trnavský – komentovaná prehliadka Dobu hudby
   

Potulky Malým Rímom

 • 23. a 24. septembra o 10.00, 13.00, 14.30, 16.30 a 18.00 h v areáli trnavského vodojemu
  Z výšky vodojemu – prehliadka spolu s výstavou fotografií diel Emila Belluša, sprevádza Miroslav Beňák
 • 24. septembra o 17.00 h pred Západoslovenským múzeom v Trnave
  Tajomstvo podzemia Západoslovenského múzea v Trnave – prehliadka, sprevádza Lucia Duchoňová
   


Plagát sa po rozkliknutí zväčší (595 kB)

Medailóny hostí Trnavských dní 2023
 

Mária Benešová

Mária Benešová, rodená Nádaská, sa narodila v roku 1944 vo Veľkej Suchej (okres Poltár). Od útleho detstva sa u nej prejavovala tvorivosť a neutíchajúca fantázia. Vášeň pre dramatické umenie ju priviedla na Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Prahe, kde v roku 1976 úspešne ukončila diaľkové štúdium bábkarstva.
Neskôr pracovala v osvetovom stredisku v Trnave ako kultúrna referentka, kým ju oslovilo vedenie Ľudovej školy umenia v Trnave (dnes ZUŠ) ako učiteľku literárno-dramatického odboru, kde zotrvala takmer štyridsať rokov.
Počas svojho pôsobenia pripravila desiatky inscenácií a viedla množstvo recitátorov, hercov i moderátorov, ktorí ďalej úspešne pôsobia na Slovensku i v Čechách.
Od založenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992 sa aktívne podieľala na fungovaní Tvorivej dramatiky ako vyučovacieho odboru a na fakulte pôsobila až do odchodu na dôchodok v roku 2004.


Daniela Gudabová

Daniela Gudabová, rodáčka z Trnavy, absolvovala Strednú poľnohospodársku technickú školu v Holíči a od roku 1982 pracovala ako ekonomická pracovníčka v poľnohospodárskom podniku v Špačinciach.
Má rada humor, tanec a prirodzené divadlo, ktorému zasvätila život od svojich dvadsiatich dvoch rokov. Od roku 1982 účinkovala na domácej scéne divadla DISK, hrala aj na doskách Slovenského národného divadla v Bratislave. Od roku 2004 spolupracuje s divadlom SkRAT.
Jej prvé skúsenosti pred filmovou kamerou sú spojené s Milanom Lasicom a odvtedy účinkovala vo viacerých slovenských seriáloch, napríklad Ordinácia v ružovej záhrade, Oteckovia, Horná Dolná.
Obsadila i viacero hereckých postáv v celovečerných filmoch Muzika, Domáca opatera, Amnestie či Invalid.


Simonne Jurčová

Simonne Jurčová sa narodila v roku 1963 v Trnave v rodine akademického sochára Josepha Jurču. Vyštudovala učiteľstvo II. stupňa na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova.
Od septembra 1989 pracuje v Západoslovenskom múzeu v Trnave ako odborná pracovníčka a kurátorka umeleckej zbierky. Od roku 1991 je zároveň vedúcou prezentačného oddelenia. Počas svojej kariéry bola dvakrát poverená vedením múzea.
Je autorkou niekoľkých muzeálnych expozícií a vyše stovky výstav. Zaoberá sa výskumom trnavských fotoateliérov, históriou Trnavy a života Trnavčanov na konci monarchie a v čase ČSR.
Pravidelne publikuje populárne články, je autorkou kníh s názvami Trnava – prechádzka v čase (2018) a Trnava a Trnavčania (2019), spoluautorkou publikácií Trnava retro (2019) a Rekordy Trnavy a okolia (2020) a podieľala sa aj na historickom výskume ku knihe Franta Oudes – Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana, ktorá vyšla tento rok.
Je členkou Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska (ZVUZS) ako teoretička, členkou Slovenského syndikátu novinárov ako voľná publicistka. Okrem histórie sa zaujíma o umenie, literatúru, hudbu a rada cestuje po Európe.


Jakub Nvota

Jakub Nvota sa narodil v roku 1977 v Bratislave, detstvo i školské roky prežil v Trnave. V roku 1994 tu s Kamilom Žiškom založil popri štúdiu na gymnáziu Študentské divadlo, neskôr od roku 1996 Trnavské túlavé divadlo, ktoré sa pre jeho generáciu v meste stalo kultúrnym fenoménom.
Túlavé divadlo vedie dodnes ako autor, režisér a umelecký šéf. V roku 2001 ukončil štúdium divadelnej réžie na VŠMU. Odvtedy pôsobí ako režisér na voľnej nohe. Spolupracuje s mnohými divadlami na Slovensku i v Českej republike.
Je zároveň dramatikom, ktorého texty alebo dramatizácie uvádzajú mnohé slovenské i české divadlá.
Spolu s Kamilom Žiškom spolupracuje so Slovenským rozhlasom. Píše aj pesničkové texty a básne pre svojich dvoch synov. Pred dvomi rokmi mu vyšla kniha pre deti Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama.


Karol Pecze

„Láska k futbalu však bola príliš silná, aby som mu dal košom.“
Karol Pecze sa narodil v roku 1946 Košiciach a už ako malý chlapec začínal s futbalom. Najskôr ako hráč mladšieho, potom staršieho dorastu a neskôr v A mužstve v Moldave nad Bodvou. Absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu na UK v Bratislave. Popri aktívnej hráčskej kariére sa začal od roku 1974 aj jeho úspešný trénerský príbeh.
Svojou neúnavnou prácou zanechal trvalé stopy vo viacerých slovenských aj zahraničných kluboch. To, čo spravil pre futbalistov, zhrnul najlepšie rekordér v počte reprezentačných štartov Miroslav Karhan: „Za to, čo som vo futbale dosiahol, vďačím jemu.“
Popri futbale má Karol Pecze rád aj golf, tenis, lyžovanie, poľovačku a vo voľných chvíľach si zahrá na klavíri.
Miluje svoju rodinu, manželku a dvoch synov. V roku 2016 mu vyšla kniha v spoluautorstve s Ladislavom Harsányim Futbal – moja vášeň, môj osud, z ktorej čerpá aj tento krátky medailón.


Maximilián Strémy

Maximilián Strémy je prorektorom pre strategické projekty a rozvoj, inovácie a prax na Slovenskej technickej univerzite. Študoval na MTF, kde v roku 2002 ukončil inžinierske a v roku 2009 doktorandské štúdium. Získal titul docent a v roku 2022 bol prezidentkou SR vymenovaný za profesora.
Jeho domovským pracoviskom je Ústav výskumu progresívnych technológií. Vedecky pôsobí v oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky, pedagogicky je činný na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF.
V roku 2020 bol ocenený študentmi ako učiteľ roka na MTF STU v Trnave a rektorom STU za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti. V roku 2023 bol ocenený ministrom školstva medailou sv. Gorazda  za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva i dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského pamätnou medailou za ochranu akademických práv a slobôd v roku 2022. Bol finalistom súťaže ESET Science Award 2021 v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.
Je zakladateľom Minerva Group, neziskovej organizácie a dobrovoľníckej skupiny zameranej na študentov a riešenie výskumno-vývojových úloh.

18.9.2023 16:41

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová