Mesto Trnava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave slávnostne otvorí koncert Anima mundi v Bazilike svätého Mikuláša

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave slávnostne otvorí v piatok 6. septembra o 19.45 h koncert Anima mundi v Bazilike svätého Mikuláša, na ktorom zaznie unikátne spojenie panovej flauty s kráľom hudobných nástrojov – organom v podaní Helmuta Hauskelera a Stanislava Šurina. Podujatie ponúkne milovníkom hudby nevšedný umelecký zážitok v duchu celoeurópskej témy tohto ročníka Arts and Entertainment – Umenie a zážitok, ktorá sa premietne aj do mnohých ďalších podujatí v našom meste.

V pondelok 9. septembra o 17. hodine sa v Štátnom archíve na Štefánikovej ulici začne prednáškový cyklus s názvom O Trnave pod vežou, ktorý už po tretí raz pripravil v rámci DEKD Štátny archív v Trnave v úzkej spolupráci s Mestom Trnavou. Deväť prednášok postupne odkryje laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy. O všetkom, čo súvisí s koňmi, kočiarmi, dopravou a kratochvíľou šľachty, skrátka, o jazdeckej kultúre šľachty v 17. – 18. storočí porozpráva Denis Pongrácz. Nasledovať bude prednáška PhDr. Romany Luchavovej o učiteľskom divadelnom seminári, ktorý pôsobil od roku 1941 v Trnave ako spolok. Združoval učiteľov trnavského okresu. Cieľom jeho činnosti bolo hrať divadlá a akadémie, vystupovať pri slávnostných, kultúrnych a historických príležitostiach. Časť výťažku z predstavení venoval spolok vždy na dobročinné účely. Najnovšie výsledky z archívnych výskumov bude prezentovať v dvoch prednáškach PhDr. Radoslav Ragač, PhD., ktorý sa bude venovať obdobiu 16. storočia – trnavským hodinám a ceremoniálnym darom mesta Trnavy. Záujemcovia o históriu sa však dozvedia v prednáške Mgr. Veroniky Paukovej aj o kultúrno-spoločenských podujatiach trnavských spolkov v medzivojnovom období, o spolunažívaní národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu bude hovoriť doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. a o smutnom osude krypty Eszterházyovcov v trnavskom Univerzitnom kostole po roku 1948 pripravila prednášku PhDr. Júlia Ragačová. Ing. arch. Miroslav Beňák sa bude venovať perspektívam technických pamiatok v meste, o umeleckej tvorbe Teodora Tekela, františkánskeho mnícha, výraznej osobnosti slovenskej výtvarnej moderny, bude prednášať Mgr. Jakub Roháč.
Pravidelnou súčasťou DEKD sa stali aj Trnavské dni – tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností spojených s Trnavou, ktoré sa uskutočnia 13. – 15. septembra. Aj v tomto roku je pre ich účastníkov pripravený zaujímavý program vrátane Panteónu Malého Ríma, tematickej návštevy Štátneho archívu v Trnave, výstavy Známe tváre trnavských rodákov vo foyeri Divadla Jána Palárika či divadelného predstavenia Ťapákovci.
Galéria Jána Koniarka 12. septembra otvára v Koppelovej vile výstavu Trnavčanky Márie Balážovej Ženský dezén. Ide o retrospektívnu výstavu výraznej slovenskej autorky s následným uvedením novej monografie. Výstava potrvá do 27. októbra 2019.
Galéria Jána Koniarka, Knižnica Juraja Fándlyho a Divadlo Jána Palárika pripravili v septembri dni otvorených dverí. V knižnici a v divadle sa návštevníci dostanú aj do bežne neprístupných miest, galéria ponúka bezplatný vstup do všetkých svojich stálych expozícií a výstav.
Pre milovníkov bicyklov a zároveň pamiatok bude pokračovať cyklus Trnava očami architekta, v sobotu 14. septembra nás Miroslav Beňák povedie po stopách trnavského industriálu.
Západoslovenské múzeum 24. septembra pozýva záujemcov na komentovanú prehliadku Kostola Nanebovzatia Panny Márie – nezreštaurovaného priestoru s odkrytými sondami z prieskumu, sprevádzať bude Mgr. Lucia Duchoňová.
V knižnici Trnavskej univerzity bude 23. septembra slávnostne uvedená reprezentatívna publikácia Tyrnavia erudita II. nadväzujúca na rovnomennú knihu vydanú pred dvoma rokmi v spolupráci Mesta Trnavy a pedagógov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá záujemcom o kultúrne dejiny opäť ponúka sondu do latinskej spisby 17. a 18. storočia od autorov, ktorí sú svojím pôsobením či dielami spätí s historickou Trnavskou univerzitou.
Súčasťou celoslovenského programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 30. septembra v Divadle Jána Palárika aj tretí ročník odbornej konferencie Kultúrne dedičstvo s tohtoročnou témou Divadlo v umení / umenie v divadle. Voľba témy konferencie i miesta konania korešponduje nielen so zameraním tohtoročných DEKD, ale je tiež spojená s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie, kde zohrali divadelníci jednu z hlavných rolí.
Kompletný program a podrobnosti o jednotlivých podujatiach nájdu záujemcovia na samostatnej internetovej stránke www.dekd.sk, program trnavských podujatí je zverejnený aj v kalendári podujatí na tejto webstránke.

3.9.2019 16:46

Komentárov: 0