Mesto Trnava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva vyvrcholia prezentáciou environmentálnych projektov, ktoré doslova ovplyvnia trnavskú klímu

Špecialitou aktuálneho ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva je, že prostredníctvom podujatí oceňuje nielen kultúrne, ale aj prírodné dedičstvo.
 
Posledným bodom bohatého programu bude prezentácia a výstava environmentálnych projektov Mesta Trnavy, na ktorú sa môžu návštevníci tešiť už tento štvrtok 29. septembra o 17.00 h v Malom Berlíne. Pripomíname, že vstup je voľný.
 
Prezentáciu s názvom Strategické riadenie krajiny a ochrana biodiverzity – Environmentálne projekty Trnavy si pre návštevníkov pripravil naslovovzatý odborník Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úrade v Trnave.
 
Spolu s Ondrejom Horváthom sa na stretnutí bližšie pozrieme na nadchádzajúce významné environmentálne projekty:
 

Obnovenie mokradí v Zelenči

Cieľom tohto projektu je zmena chudobnej a ekologicky nestabilnej ornej pôdy na územie s vysokou biodiverzitou a ochladzovacím krajinným prvkom. Vzhľadom na blízkosť Trnávky a konfiguráciu terénu bude územie využité aj na zaplavovanie a odľahčenie povodňových stavov na Trnávke. Opätovné sprírodnenie a obnova mokradí významne pomôže zadržiavať vodu na tomto území.
 

Revitalizácia dolného povodia a biokoridoru Parná – Medziháj

Ide o projekt, ktorý svojím rozsahom a pozitívnym dopadom na mesto radikálne zlepší mikroklimatické podmienky v oblasti a znásobí biodiverzitu. Namiesto regulovaného toku, ktorého hlavným cieľom bolo odvodnenie územia, prinavrátime krajine jej najdôležitejšiu – vodozádržnú funkciu. V lúčnych, vodných a lesných zónach nájdu svoj domov tisíce stromov, krov a zvierat.
 

Vytvorenie jazernej sústavy na Kravskom pasienku

Na ploche vyše ôsmich hektárov v bezprostrednom dotyku s mestom vznikne veľká prírodná vodná plocha s upravenými prístupmi k vode, brehovými terasami, plážou a prírodne upraveným okolím so stromami a kvitnúcimi lúkami.
 

Založenie ochrannej zelene poľnohospodárskej krajiny nad lesíkom Štrky

Dlhodobým cieľom je na monotónnej a ekologicky chudobnej ornej pôde nad lesíkom Štrky založiť prírode blízke krajinné biotopy, ktoré zvýšia chladiaci efekt a biodiverzitu trnavskej krajiny.  Prírode blízke porasty a poľná cesta/cesty  sa s lesíkom prirodzene prepoja a perspektívne rozšíria vychádzkové a rekreačné možnosti mesta. 
 
Mesto Trnava je už teraz lídrom v zelených projektoch a opatreniach zameraných na zmenu klímy. V nasledujúcich rokoch prostredníctvom spomínaných projektov rozšíri svoje „zelené pľúca“ a výrazne spestrí vlastný ekosystém.
 
Ilustračný obrázok zobrazuje návrh biokoridoru Parná - Medziháj.
 

26.9.2022 17:52

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?