Mesto Trnava

Do funkcie nastúpila druhá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská

Primátor Trnavy Peter Bročka vymenoval svojho 2. zástupcu, od 1. januára 2023 bola do funkcie menovaná PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.
Vo volebnom období 2018 – 2022 pôsobila ako prvá zástupkyňa primátora a do jej kompetencií patrili činnosť sociálneho odboru mestského úradu a odboru vzdelávania, športu a kultúry.Eva Nemčovská pôsobila ako vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má skúsenosti s riadením a realizáciou európskych projektov. Vo voľnom čase sa aktívne zaujíma o folklór a dobrovoľníctvo.  

Káčer na bicykli - jedna z charitatívnych akcií pod záštitou mesta, na ktorých ste sa mohli stretnúť aj s prvou viceprimátorkou v uplynulom roku.

Foto: Mesto Trnava

4.1.2023 11:34

Komentárov: 0