Mesto Trnava

Do jarmoku budeme mať nový dláždený chodník aj na Dolnopotočnej ulici

Po zrekonštruovaní chodníka na Paulínskej ulici pokračujú práce na rekonštrukcii chodníka na Dolnopotočnej smerom ku križovatke s Halenárskou ulicou. Aj na tomto úseku bude položená nová dlažba v súlade s odporúčaniami pamiatkarov pre centrálnu mestskú zónu. Rekonštrukcia chodníka vrátane osadenia nového verejného osvetlenia má byť hotová do termínu Tradičného trnavského jarmoku.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne zrekonštruovať celú trasu od Halenárskej ulice až po ulicu Dolné bašty a dať jej vzhľad primeraný pre mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dôvodom je aj snaha podľa možnosti eliminovať tmavé asfaltové povrchy v centre mesta, ktoré sa v letných horúčavách veľmi prehrievajú a neprepúšťajú zrážkovú vodu do podložia.
Pôvodný chodník na Dolnopotočnej bol už v zlom technickom stave, plný puklín a prepadlín. Rekonštrukcia sa však nedotkne len samotného povrchu. Vybúrané a obnovené budú aj podkladové vrstvy do hĺbky 40 cm. Obrubníky oddeľujúce chodník od pásu zelene budú vymenené za nové, záhonové. Kamenné obrubníky oddeľujúce chodník od cestnej komunikácie ostanú zachované a budú doplnené aj v tých častiach, kde boli doteraz len betónové obrubníky.
Nový povrch s plochou približne 350 m2 bude z betónovej dlažby rôznych veľkostí, dizajnovo vhodnej k historickej aj súčasnej architektúre. Miesta priechodov pre chodcov budú vyznačené vodiacim a varovným pásom.
Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena verejného osvetlenia. Pribudne tu päť nových stožiarov s lampami vzhľadovo zhodnými s osvetlením na iných miestach v mestskej pamiatkovej rezervácii.
Náklady na rekonštrukciu chodníka predstavujú 29 000 eur, nové verejné osvetlenie bude stáť 12 900 eur.


Chodník na Dolnopotočnej nadviaže aj vzhľadom na čerstvo zrekonštruovaný chodník na Paulínskej (vľavo).


Súčasťou rekonštrukcie bude päť nových stožiarov verejného osvetlenia. Miesta priechodov pre chodcov budú vyznačené vodiacim a varovným pásom.

Foto: eu
 

 

8.8.2019 18:54

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?