Mesto Trnava

Do trnavských rodinných domov pribudli zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Mesto Trnava pred pár dňami zaviedlo zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do rodinných domov  v rámci mesta spoločnosť FCC Trnava (predtým A. S. A.) koncom januára 2017 distribuovala špeciálne hnedé nádoby s kapacitou 240 l, ktoré sú na tento druh odpadu určené. Občania, ktorí si nádobu nestihli prevziať v stanovenom termíne, majú možnosť vyzdvihnúť si ju v sídle spoločnosti FCC Trnava na Priemyselnej 6 v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou.

Prvý zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa uskutoční v stredu 8. marca 2017. V zimných mesiacoch sa bude BRKO zvážať raz za dva týždne, v lete častejšie. Vyzbieraný odpad poputuje na kompostovanie do areálu spoločnosti FCC Trnava.

Čo patrí do hnedej zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad:

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina

Do smetnej nádoby na BRKO nevhadzujte:

odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

15.2.2017 18:45

Komentárov: 0