Mesto Trnava

Dobrá správa pre budúcich manželov: od 23. mája sa uvoľnia pravidlá pre občianske sobáše na radnici

Lásku nezastaví ani koronavírus. Aj počas prísnych preventívnych opatrení na zabránenie jeho šírenia sa na trnavskej radnici naďalej uzatvárali manželské zväzky v termínoch naplánovaných pred vypuknutím pandémie. Snúbenci vstupovali do manželstva za prítomnosti iba dvoch svedkov, sobášiaceho poslanca mestského zastupiteľstva a matrikárky. Od 23. mája 2020 sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. mája 2020 pravidlá pre občianske sobáše značne uvoľnia.

„Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a zvážení priestorových možností obradnej siene radnice sme sa rozhodli, že na obrade bude po novom môcť byť prítomných aj do dvadsať svadobných hostí,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Sobáše naďalej ostávajú bez hudobného sprievodu, recitácie a spevu, pretože prítomnosť obradníkov by navýšila počet osôb v miestnosti.

Pri obrade je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (príp. šálom či šatkou) a pred vstupom použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice.

Medzi prítomnými musia byť minimálne dvojmetrové odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti) a to aj pri vychádzaní z obradnej siene. Mesto zabezpečí dezinfekciu priestorov vrátane dotykových plôch. Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia.

„Od začiatku preventívnych opatrení do konca apríla sme na radnici mali osemnásť svadobných obradov. Striedajú sa na nich viacerí sobášiaci poslanci, pričom pri ich výbere vždy berieme do úvahy, či nemajú doma osobu z rizikovej skupiny na ochorenie COVID-19, napr. tehotnú manželku a podobne,“ dopĺňa viceprimátorka.

11.5.2020 13:21

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová