Mesto Trnava

Dopravné uzávery počas Tradičného trnavského jarmoku

Od 5. do 8. septembra 2019 bude Trnava opäť žiť jarmokom. Ďalšou veľkou udalosťou bude futbalový zápas medzi Slovenskom a Chorvátskom v piatok 6. septembra.
Prípravy na obe podujatia sú už v plnom prúde a nezaobídu sa bez uzavretia niekoľkých ulíc a parkovísk. Dopravná situácia v meste musí byť prispôsobená na nápor veľkého počtu návštevníkov, predajcov i fanúšikov. Prosíme o dodržiavanie dopravného značenia, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Uzávery, obmedzenia a ďalšie informácie zverejňujeme a aktualizujeme na úradnej tabuli mesta.

Prehľad uzáver


5. 9.  štvrtok


•    uzávera na Kukučínovej ulici na 450 m úseku od Slnečnej po Špačinskú ulicu
Viac informácií

•    uzavretý jeden jazdný pruh do 24.00 h na Hospodárskej ulici
Viac informácií

•    úplná uzávera Športovej ulice od 10.00 h
Viac informácií

•    uzávera na parkoviskách a komunikáciách ulíc Vajanského, Radlinského, Dolnopotočná, Paulínska, Dolné Bašty, Trhová, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná a Sad A. Bernoláka (od 7.00 h do 9. septembra do 17.00 h)
Viac informácií


6. 9. piatok


•    uzávera na Kukučínovej ulici na 450 m úseku od Slnečnej po Špačinskú ulicu
Viac informácií

•    úplná uzávera Športovej ulice do 24.00 h
Viac informácií

•    uzatvorená Kollárova ulica od 17.30 hod. do približne 24.00 hod. na úseku od križovatky ulíc Kollárova – Rázusova po križovatku ulice Kollárova – vjazd do podzemných garáží City Arény
Viac informácií

•    uzávera na parkoviskách a komunikáciách ulíc Vajanského, Radlinského, Dolnopotočná, Paulínska, Dolné Bašty, Trhová, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná a Sad A. Bernoláka (od 7.00 h do 9. septembra do 17.00 h)
Viac informácií
 

7. 9. sobota


•    uzávera na Kukučínovej ulici na 450 m úseku od Slnečnej po Špačinskú ulicu
Viac informácií

•    uzávera na parkoviskách a komunikáciách ulíc Vajanského, Radlinského, Dolnopotočná, Paulínska, Dolné Bašty, Trhová, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná a Sad A. Bernoláka (od 7.00 h do 9. septembra do 17.00 h)
Viac informácií

8. 9. nedeľa


•    uzávera na Kukučínovej ulici na 450 m úseku od Slnečnej po Špačinskú ulicu
Viac informácií

•    uzávera na parkoviskách a komunikáciách ulíc Vajanského, Radlinského, Dolnopotočná, Paulínska, Dolné Bašty, Trhová, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná a Sad A. Bernoláka (od 7.00 h do 9. septembra do 17.00 h)
Viac informácií

 

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom opravy vozovky sa uskutočňuje aj uzávera jazdného pruhu (smer prejazdný) na R1 - križovatková vetva Trnava sever (obchvat Trnava po I/51), smer Trnava sever - Nitra západ do 26. 9. 2019.
Viac informácií

 

3.9.2019 16:35

Komentárov: 0