Mesto Trnava

Dve nové kamery zvýšia bezpečnosť v centre mesta

Mesto Trnava v spolupráci s mestskou políciou pripravilo projekt optimalizácie a rozšírenia kamerového systému v našom meste. Vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 10 000 eur bolo možné zakúpiť dve nové kamery na Radlinského a Jeruzalemskú ulicu spolu s novým technickým vybavením na dispečing. Celková výška nákladov bola 17 699,87 eur.
Projekt má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti na ohrozených a dopravou zaťažených miestach a skvalitnenie sledovacieho prenosu dát, väčšiu rýchlosť a lepšiu kvalita obrazu na dispečingu.

Projekt Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave – návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

30.12.2019 11:31

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?