Mesto Trnava

Dvojkilometrový cyklochodník prepojí Park Janka Kráľa a Ružindolskú

Finišuje súťaž na staviteľa bezpečného a od cesty oddeleného cyklochodníka vedúceho od Parku Janka Kráľa pozdĺž ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesa až k existujúcej cyklotrase pri City Parku na Ružindolskej. Úsek dlhý presne 1985 metrov čoskoro bude mať svojho realizátora. 
 
Ide o jednu z kľúčových častí vznikajúcej nosnej siete cyklotrás v meste, pretože k nej pripojí Úrad sociálnych vecí a rodiny, internát, dve základné školy a športové gymnázium, ktoré sa nachádzajú priamo na trase. Zároveň dôjde k napojeniu na centrum – v mieste budúcej okružnej križovatky J. Bottu/Študentská a prostredníctvom bezpečného cyklochodníka smerom k Bernolákovej bráne.
 
Trasa okrem toho napojí cyklistov dochádzajúcich z Ružindola, Zvončína a Suchej na autobusovú a železničnú stanicu.
 
„Po spustení príde k spravodlivejšiemu prerozdeleniu verejného a dopravného priestoru a k výraznému zvýšeniu bezpečnosti pre všetky vekové kategórie,“ očakáva trnavský primátor Peter Bročka. „Trasa má potenciál výrazne zvýšiť podiel peších a cyklistov na celkovom objeme prepravy,“ dodáva. 
 
 

Bezpečnosť bude prvoradá

 
Šírka cyklistickej cestičky bude 2,5 metra, teda 1,25 metra pre oba smery. Prispením k bezpečnosti bude vytvorenie tzv. dopravného tieňa v šírke 1,25 metra, ktorým sa cyklochodník oddelí od cesty. V strede dopravného tieňa budú osadené gumové deliace prvky, ktoré slúžia ako ochrana cyklistov pred motorovou dopravou.
 
Bezpečnosť v miestach priechodov pre chodcov a cyklistov zvýšia aj stavebné spomaľovacie retardéry. Tie pribudnú na križovatke J. Bottu na vjazde na parkovisko pred základnou školou a na križovatkách ulíc Š. Moyzesa/Koceľova, Š. Moyzesa/Sv. Cyrila a Metoda, Š. Moyzesa/Gavlovičova, Š. Moyzesa/Osvaldova a Š. Moyzesa/Slovenská.
 

Stavebné práce budú rešpektovať existujúcu zeleň, pribudne aj nová

 
Navrhované úpravy na riešených miestnych komunikáciách v rámci výstavby cyklotrasy v čo najväčšej miere rešpektujú existujúcu zeleň. Výruby sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie zásahov do existujúcej zelene
 
Pri návrhu novej výsadby sa prihliadalo v prvom rade na existujúce dreviny a na funkčnosť územia. V návrhu sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene tak, aby novovybudované zelené plochy dotvorili uličný priestor o novú zeleň tvorenú stromami a krami. Jestvujúca zeleň, dotknutá navrhovanou výstavbou, bude ochránená v zmysle požiadaviek zákona a interných predpisov Mesta Trnava
 

Predmetom zákazky je viac ako len vybudovanie cyklochodníka

 
Súčasťou realizácie projektu v odhadovanej cene 1,95 milióna eur bez DPH sú okrem cyklochodníka aj nové chodníky pre peších, verejné osvetlenie a mobiliár, sadové úpravy a vytvorenie polopodzemného kontajneroviska. Súčasťou riešenia je úprava pozdĺžneho parkovania v celom riešenom úseku. V závislosti na priestorových možnostiach bude pozdĺž ulíc J. Bottu a Š. Moyzesa vytvorený parkovací pruh.
 
O víťazovi tohto verejného obstarávania rozhodne najnižšia celková cena za predmet zákazky.
 

28.7.2022 16:00

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?