Mesto Trnava

Európsky deň jazykov 2023 predstaví aj netradičné jazyky

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Mestom Trnava organizujú 26. septembra 2023 Európsky deň jazykov. Podujatie sa uskutoční na Trojičnom námestí v Trnave a je prioritne určené žiakom druhého stupňa základných škôl, no zúčastniť sa ho môže aj široká verejnosť. Žiaci sa počas dopoludnia budú môcť hravou formou zoznámiť s viac ako desiatimi jazykmi sveta, medzi ktorými okrem tradičných európskych jazykov nebude chýbať ani japončina, latinčina, posunkový a programovací jazyk.

Európsky deň jazykov 2023

Tlačová správa: Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

10.8.2023 12:35

Komentárov: 0