Mesto Trnava

Európsky týždeň mobility 2022 začína už tento piatok

Európsky týždeň mobility 2022 začína v piatok 16. septembra. Témou Európskeho týždňa mobility je tento rok Lepšia dostupnosť a motiváciou slogan Cestujme zodpovedne. Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení.

Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility, okrem oslovovania a vytvárania spojení medzi existujúcimi či novými skupinami/partnermi.

Všetky tieto ciele sa Mesto Trnava snaží dlhodobo svojimi projektami a aktivitami naplniť. Európsky týždeň mobility je týždňom, ktorý je venovaný kampani na podporu udržateľnej mobility v mestách a obciach a našiel si svojich priaznivcov v radoch verejnosti, organizácií i jednotlivcov. Tento ročník Mesto Trnava pod hlavičkou Zdravého mesta pripravilo niekoľko zaujímavých aktivít a rovnako pripravuje projekt, ktorého zámerom je podpora inteligentnej a udržateľnej mobility.

„Tohtoročná kampaň odštartuje 16. septembra aktivitou Čaj o piatej na autobusovej stanici. Obmena raňajok pre nemotoristov, reflektuje na požiadavky verejnosti, aby sa táto aktivita konala na dopravnom uzli, kde sa stretajú peší, cyklisti i cestujúci verejnou dopravou.  V kaviarni pri parku sa od 16.00 do 18.00 h môžu títo účastníci mobility zastaviť pri stánku Zdravého mesta na koláč, čaj či kávu,“ priblížila Anna Tamajková zo Zdravého mesta Trnava.

„Ďalšou aktivitou je súťaž Vysto(e)puj 4 P. V spolupráci s Trnavským rádiom bude odvysielaná každý deň od 19. do 22. septembra hádanka, ktorá má poslucháčom priblížiť štyri miesta – piliere mobility, na ktorých nájdu nálepku s heslom, konkrétnym pilierom. Prvý poslucháč, ktorý sa dovolá bude odmenený peknou výhrou športového charakteru,“  vysvetlila Petra Vráblová zo Zdravého mesta Trnava.

O budúcnosti cyklodopravy v Európe, na Slovensku a aj v Trnave sa prídu porozprávať 19. septembra do Malého Berlína Peter Rozsár z odboru územného rozvoja a koncepcií a Dan Kollár z Cykloalície. Moderovaná diskusia je prístupná verejnosti a začne sa o 17.00 hodine.

Projekt, ktorý momentálne vzniká a má slúžiť na podporu udržateľnej mobility ponesie meno Bajkuj v meste. Pôjde o projekt dlhodobého prenájmu klasických mestských bicyklov. V prvej fáze bude zameraný  na cieľovú skupinu trnavských stredoškolákov s cieľom zabezpečiť im plnú, a zároveň ekologickú a lacnejšiu mobilitu po celom meste.  V stredu 21. septembra bude v rámci ETM predstavený študentom prvej škole, Spojenej škole, Jána Bottu v Trnave.

Počas Svetového dňa bez áut, 22. septembra, budú pre všetkých cestujúcich mestskou hromadnou dopravou autobusy zdarma, touto aktivitou sa však snažíme namotivovať aj motoristov, ktorí si v tento deň môžu skúsiť odložiť svoje osobné vozidlá a skúsiť prepravu po meste autobusom.

V ten istý deň sa bude konať aj konferencia Move in a Green Way, ktorá sa zaoberá ekologickými a udržateľnými riešeniami v športe. Organizátormi konferencie je občianske združenie Youth for Equality a konať sa bude priamo v ich priestoroch na Hlavnej 22 v Trnave v čase od 17.00 do 19.00 h. Konferencia je prioritne určená pre športové kluby a organizácie venujúce sa športu a jeho rozvoju v Trnave.

12.9.2022 13:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?